Integriteitsmelding

Hebt u vermoedens dat een ambtenaar van de IND niet integer handelt? Of hebt u ongewenst gedrag ervaren vanuit de IND? Maak daarvan een melding.

Wanneer een integriteitsmelding doen?

Wij verwachten dat onze medewerkers onafhankelijk, professioneel en zorgvuldig werken. Dat betekent dat zij zich hun afspraken nakomen en met respect omgaan met onze aanvragers. En dat zij zich houden aan wetten, regels en gedragsnormen. Vermoedt u dat een IND-medewerker niet integer handelt? Laat dit ons weten met een integriteitsmelding. 

Voorbeelden van niet-integer handelen zijn de volgende situaties:

 • Een medewerker heeft in systemen gekeken, terwijl dit niet nodig was of niet mocht. 
 • Een medewerker heeft informatie gegeven aan personen die hier geen recht op hebben.
 • Een medewerker pleegt fraude. Bijvoorbeeld door bewust een aanvraag goed te keuren terwijl dit niet klopt.
 • Een medewerker steelt, verspilt of misbruikt bezittingen van de IND.
 • Een medewerker heeft andere functies, banden of activiteiten die niet bij het werk van de IND passen door tegenstijdige belangen.
 • Een medewerker toont ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld: agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken.

Melden via e-mail of post

U doet een integriteitsmelding bij het Bureau Integriteit van de IND. Dit kan via e-mail of post. Geef in uw melding de volgende informatie:

 • Naam en functie van de medewerker.
 • Een uitgebreide beschrijving van het gedrag.
 • De tijd en plaats van het gedrag.
 • Documenten die het gedrag bewijzen.
 • Uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.

U krijgt een brief als wij uw melding hebben ontvangen. In de brief staat wat de IND gaat doen met uw melding.

E-mailadres Bureau Integriteit

Mail Bureau Integriteit

Postadres Bureau Integriteit

Immigratie- en Naturalisatiedienst
t.a.v. Bureau Integriteit
Postbus 16275
2500 BG Den Haag

Anoniem melden

Wilt u liever niet uw naam, e-mailadres en telefoonnummer geven? U kunt uw melding ook anoniem doen. Zonder uw persoonlijke gegevens kunnen wij geen extra informatie bij u opvragen. Geef daarom in uw melding zoveel mogelijk informatie over de medewerker en het gedrag waarover u meldt. 

Meld Misdaad Anoniem

Denkt u dat een medewerker een misdaad heeft gepleegd? Dan kunt u anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem is niet van de IND. Wij hebben daarom geen invloed op meldingen bij Meld Misdaad Anoniem.