Het verhaal van Lotte

‘Als iemand al zo blij is dat je luistert, dan maakt dat indruk’

Stage lopen bij de IND? Leerzaam, uitdagend én dankbaar, vindt Lotte. Als student Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) zocht ze een plek waar recht en sociale kwesties samenkomen. De ideale combinatie vond ze bij de IND. ‘Ik heb veel geleerd en mijn inzet had direct impact op mensenlevens. Het voelt goed om het verschil voor iemand te kunnen maken.’

Lotte liep stage bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar moet elke asielzoeker die aankomt in Nederland zich melden. Ze deed onder begeleiding de eerste (aanmeld-)gehoren, de nader gehoren en ze besliste op ‘kansrijke zaken’ : aanvragen van asielzoekers uit Syrië, Jemen en Turkije, die een grote kans hebben dat ze worden toegelaten.
Lotte in gesprek
Foto van Lotte
De IND is een grote organisatie, maar ik heb me geen moment verloren gevoeld.

De weg naar de IND

Wie de afgelopen jaren het nieuws heeft gevolgd, kan er niet omheen. Migratie, asiel en opvang staan volop in de schijnwerpers. Ook Lotte las in de krant over vluchtelingen, opvangkampen en oorlog. ‘Heftig en interessant tegelijk. Wat gebeurt er met die mensen als ze hier komen? Wat zijn hun rechten en plichten? Dat vroeg ik me af. Mijn studie SJD richt zich op zowel het juridische als het sociale aspect van een situatie. Mijn stage wilde ik het liefst doen bij een organisatie die ik interessant vond en waar ik die twee thema's kon combineren. De IND sloot daar goed op aan.’    

Stap voor stap in de wereld van asiel

Lotte liep vier dagen in de week stage. Twee daarvan werkte ze bij het aanmeldproces. ‘Ik ben stap voor stap de asielwereld ingegaan. Binnen het aanmeldproces deed ik onder begeleiding de aanmeld gehoren van asielzoekers uit kansrijke landen. Je probeert dan een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aanvrager. Wie ben je, waar kom je vandaan, wat heb je gedaan in je leven qua werk of studie? Dat soort vragen stel ik tijdens zo'n gehoor. Aan het begin van mijn stage keek en luisterde ik mee met een ervaren medewerker. Daarna ging ik het steeds meer zelf doen. Uiteindelijk had ik in principe de leiding over het aanmeldgehoor. Natuurlijk wel met ondersteuning van mijn begeleiders. En in de pauze kon ik over de lastige punten altijd overleggen.’

Positief beslissen op aanvragen

De andere twee dagen verdiepte Lotte zich in het behandelproces. Ook hier boog ze zich alleen over aanvragen uit kansrijke landen. ‘Meelopen op dat gebied ging bij de nader gehoren iets moeizamer’, vertelt Lotte. ‘Bij een nader gehoor ga je namelijk in op de asielmotieven: wat is de reden dat iemand het land van herkomst heeft verlaten en niet meer terug kan? Er moet dan maar net een zaak tussen zitten van iemand uit Syrië, Jemen of Turkije. Bovendien moest er een medewerker beschikbaar zijn die volledig hoor- en beslisbevoegd was om mij te helpen. En die combinatie was er niet altijd. Daarom heb ik binnen het behandelproces vooral beslissingen gedaan. Het dossier dat ik dan kreeg, pluisde ik helemaal uit en toetste ik aan de toelatingseisen. Daarna schreef ik een beschikking, waarin stond waarom ik iemand toeliet. We kijken natuurlijk kritisch naar kansrijke zaken, maar toevallig was het besluit in al mijn zaken positief.’

Uitdagend en divers

Lotte vond haar stage bij de IND spannend en leuk tegelijk. ‘Mijn begeleiders waren zo bemoedigend dat het niet lang duurde voor ik met zelfvertrouwen een aanmeldgehoor deed. Het werk is divers en ik kwam van alles tegen. Hoewel ik werd begeleid in kansrijke zaken, kwam het ook wel eens voor dat ik iemand uit een ander land voor me had. Een Algerijn bijvoorbeeld, die zich voordeed als Syriër. Dat bleek al uit vooronderzoek en de tolk kon hem ook niet verstaan. Toch moest hij dit wel zelf vertellen tijdens het gehoor. Hier kon ik mijn creativiteit kwijt: hoe ging ik dit voor elkaar krijgen? Ik stelde mijn vragen, heb overlegd met mijn begeleider en een paar ervaren IND'ers. Het voelde goed dat ik actief kon meedenken en dat mijn input ook serieus werd genomen. De aanvrager gaf uiteindelijk toe dat hij niet uit Syrië kwam. Toen mocht ik na overleg het gehoor afmaken door de procedure voor Algerije te volgen. Dat vond ik wel uitdagend!’

Het verschil maken 

Het werk sloot goed aan bij Lotte’s ambities en interesses. Daarbij werd ze goed opgevangen en begeleid door de IND. ‘Het is een ontzettend grote organisatie, maar ik heb me geen moment verloren gevoeld. Er was juist een gevoel van verbondenheid. Dat komt volgens mij ook door het werk dat je doet, dat is intens en je zoekt de steun van je collega’s op. Het is heel bijzonder dat jouw werk een directe impact heeft op het leven van een ander. Ik had het idee echt het verschil te kunnen maken. Soms zat er iemand tegenover me en die was al zo blij en dankbaar dat ik alleen nog maar naar het verhaal had geluisterd. Dat doet wel iets met je.’ 

Kom stage lopen bij de IND!

Ben je op zoek naar een stage? Lotte zou het wel weten! ‘Wil je echt iets betekenen voor iemand? En ben je graag maatschappelijk betrokken? Dan is de IND echt een mooie plek voor een stage. Ik heb er veel geleerd, over mezelf, over het recht en over het werk. Ik mocht overal een kijkje nemen als ik dat had gewild. Het is hard werken, maar je krijgt er echt wat voor terug. Heel dankbaar werk.'

Meer verhalen

Het verhaal van Eric

‘Ik werk op een wereldtoneel en zit direct op de actualiteit’ Vijf jaar geleden ruilde Eric de dynamiek van de muziekwereld in voor die van de asielwereld. Een…

Het verhaal van Marisa

‘Iedereen die ik hier ontmoet, wil het beste voor de samenleving’ Werken bij bedrijfsvoering, is dat niet saai? Integendeel, vindt Marisa. Bedrijfsvoering is volgens…

Het verhaal van Jo-Ann

'Goede samenwerking gaat hand in hand met goede communicatie' De IND staat regelmatig in de schijnwerpers: in het nieuws, in het politieke debat, op de sociale…