Het verhaal van Linda

‘Aanvragers die op ons kunnen vertrouwen: daar zet ik me graag voor in’

Linda is implementatiecoördinator. Ze vormt de schakel tussen veranderend migratiebeleid en de betekenis daarvan voor het werk van de IND. ‘Ik zorg ervoor dat we wijzigingen snel en nauwkeurig doorvoeren. Zodat aanvragers erop kunnen vertrouwen dat de IND werkt volgens de actuele wet- en regelgeving. Daar zet ik me graag voor in.’
Linda in gesprek met collega
Foto van Linda
Uiteindelijk gaat het erom dat onze aanvragers ervan op aan kunnen dat wij werken volgens up-to-date wet- en regelgeving. Dat ik daaraan bijdraag, geeft mij voldoening.

Linda werkt nog geen jaar bij de IND, maar voelt zich al helemaal thuis. ‘Iedereen is vriendelijk en behulpzaam en heeft aandacht voor elkaar. Natuurlijk moest ik in het begin mijn eigen weg vinden. Zo wist ik niet altijd wie ik waarvoor moest hebben. Dat heeft even geduurd. Gelukkig had ik een buddy, van haar heb ik veel geleerd. Twee keer per week bespraken we samen hoe het met mijn werk ging. Zo bekeek ik samen met haar mijn mails en bespraken we wat er een volgende keer beter kon. Dat heeft me erg geholpen.’

Elke dag is anders

Het leuke aan haar werk vindt Linda dat ze verschillende projecten begeleidt. ‘Het kan gaan om ingrijpende of minder ingrijpende wijzigingen. Alle wijzigingen zijn het gevolg van veranderende wet- en regelgeving, uitspraken van de rechter of bezwaaruitspraken van de IND. Ze leiden tot aanpassingen van onze systemen, werkinstructies en brieven. Maar ook van onze manier van werken en afspraken met collega’s en onze samenwerkingspartners.’ Ook over het samenwerken met veel verschillende mensen is Linda enthousiast. ‘In elk project kom ik nieuwe collega’s tegen. Zo vergroot ik snel mijn netwerk en weet ik binnen de IND mijn weg steeds beter te vinden. Door de korte lijnen met mede-IND’ers kan ik mijn werk goed doen. En het is ook gewoon erg gezellig om veel mensen te kennen’, zegt ze lachend.

Zorgvuldigheid boven alles

Collega’s uitleggen wat er verandert, begint met het startgesprek. Linda legt uit: ‘Daarin bepreek ik met de directies Strategie en Uitvoeringsadvies en Informatievoorziening welke aanpassingen er nodig zijn om een wijziging door te voeren. Laatst werden er landen aan de landenlijst toegevoegd. Hierin staat per land of je je buitenlandse paspoort mag houden als je ook een Nederlands paspoort hebt. Die toevoegingen moesten in ons computersysteem worden doorgevoerd. En ik zorg er dan samen met de stakeholders voor dat dit goed gebeurt.’

Daarna legt Linda de opdrachtgever – vaak is dat een manager van de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap, of de directie Asiel en Bescherming – uit hoeveel tijd het kost om de aanpassingen te doen. ‘Ook bepaal ik samen met de opdrachtgever welke vakkennis dit vraagt en nodigen IND’ers met deze kennis uit voor stakeholdersoverleggen’, gaat ze verder. In die overleggen kijken we wat er moet gebeuren en wie wat oppakt. Achteraf evalueren we onze aanpak met deze stakeholders. Hun feedback gebruiken we om het een volgende keer nóg beter te doen.’

Collega’s om mee te sparren

Linda merkt dat het voor collega’s soms lastig is om tijd vrij te maken voor de stakeholdersoverleggen. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van bijvoorbeeld werkinstructies en procesbeschrijvingen. ‘Dat komt omdat IND’ers het erg druk hebben’, licht ze toe. ‘Ook komt het weleens voor dat ik tegen een dilemma aanloop. Bijvoorbeeld als twee stakeholders van mening verschillen en er niet uitkomen. Als implementatiecoördinator weet ik niet zoveel van de inhoud van een wijziging. In zo’n geval vraag ik andere implementatiecoördinatoren om met me mee te denken. Hoe zouden zij het aanpakken? En wat zouden ze juist níét doen? Ik vind het echt fijn dat mijn collega’s me daarin ondersteunen.’

Pilot Interventieteam Ter Apel

Nog niet zo lang geleden startte Linda als projectleider van de pilot Interventieteam. ‘In Ter Apel zorgen overlastgevers voor veel onrust binnen de opvang en de gemeente. Vaak zijn dit mensen uit veilige landen, die waarschijnlijk niet in Nederland mogen blijven. Samen met de IND-collega’s in Ter Apel kijken we hoe een rechter sneller over deze overlastzaken kan beslissen. En hoe we als IND sneller kunnen bepalen of deze overlastgevers mogen blijven of niet. Dat geeft meer rust in de opvang.’ Voor Linda is het bijzonder om deze pilot te leiden. ‘Normaal gesproken hou ik me bezig met wijzigingen door veranderende wet- en regelgeving. Daarop passen we dan een bestaande werkwijze aan. In deze pilot gaat het om iets nieuws: hoe zorgen we ervoor dat de rust terugkeert in de opvang in Ter Apel?’

Aanvragers die ons kunnen vertrouwen

‘Wijzigingen doorvoeren is puzzelen’, zegt Linda. ‘Ik kijk hoe we dat zo snel, efficiënt en prettig mogelijk kunnen doen. Zodat ons werk makkelijker wordt in plaats van moeilijker. Ook help ik collega’s om het doorvoeren van wijzigingen zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo kunnen ze er meteen mee aan de slag zonder dat er grote knelpunten ontstaan. Uiteindelijk gaat het erom dat onze aanvragers ervan op aan kunnen dat wij werken volgens up-to-date wet- en regelgeving. Dat ik daaraan bijdraag, geeft me voldoening.’

Meer verhalen

Het verhaal van Romina

‘We werken niet met nummers, we werken met mensen’ Relatiemanager? Het is niet de eerste functie die bij mensen opkomt als zij aan de IND denken. Toch…

Het verhaal van Leon

'Door mijn werk weet ik over alles een beetje' Leon is 19 jaar oud en nú al in vaste dienst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hij…

Het verhaal van Lotte

‘Als iemand al zo blij is dat je luistert, dan maakt dat indruk’ Stage lopen bij de IND? Leerzaam, uitdagend én dankbaar, vindt Lotte. Als student Sociaal…