Organogram

Onze organisatie is een agentschap met directeur-generaal. We vallen onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Staatssecretaris Van der Burg is politiek verantwoordelijk. 

Overzicht per 01-11-2023:

Rhodia Maas
Rhodia Maas

Hoofddirectie

De directeur-generaal is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Daarnaast is de hoofddirectie continu in gesprek met het kerndepartement, politiek, ketenpartners en maatschappelijke organisaties.

Jan Willem Schaper
Jan Willem Schaper 

Plv. DG Strategie, Uitvoeringsbeleid en Juridische Zaken

De plv. DG Strategie, Uitvoeringsbeleid en Juridische Zaken geeft samen met de organisatie vorm aan de strategie en maatschappelijke opgave van de IND. Daarnaast heeft de plv. DG verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsmanagement waaronder het bewaken van de compliance. Ook de verantwoordelijkheid van de aansturing van de directies Strategie en Uitvoeringsadvies en Juridische Zaken is bij deze functionaris belegd. 

Edwin Koop
Edwin Koop 

Plv. DG Uitvoering

De portefeuille van de plv. DG Uitvoering ziet toe op het vormgeven van de procesgerichte sturing binnen de IND. De plv. DG Uitvoering geeft gestalte aan deze rol door een focus aan te brengen op de integraliteit van de uitvoerende taken binnen de organisatie. Directie overstijgend samenwerken, in klantketens denken en werken, en een goede end-to-end informatievoorziening staan hierbij centraal, net als het belang van de aanvrager. 

Christine Nijkamp
Christine Nijkamp

Asiel en Bescherming

De directie Asiel en Bescherming (A&B) is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij asielaanvragen. Hier werken onder meer hoor- en beslismedewerkers, experts als het gaat om bekering en LHBTI-zaken, experts in zaken waar sprake is van verdenkingen van oorlogsmisdaden (1f) en mensen met een opleiding om alleenstaande minderjarigen te horen. De A&B-medewerkers hebben veel contacten met de ketenpartners zoals COA, de Raad voor Rechtsbijstand, Nidos, DT&V en Vluchtelingenwerk.

Bram Aanen
Bram Aanen 

Bedrijfsvoering

De directie Bedrijfsvoering (BV) zorgt ervoor dat de IND zijn taken zo goed mogelijk kan uitvoeren. De directie is vakkundig op het gebied van HR, financiën, control, LEAN, audit, risicomanagement en facilitair management. Dat betekent dat de directie weet wat de organisatie nu, maar ook in de toekomst nodig heeft. Daarvoor levert BV duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen, producten en diensten.

Roelof Triemstra
Roelof Triemstra

Dienstverlenen

De directie Dienstverlenen (DV) voorziet de andere IND-directies en ketenpartners van informatie, kennis en expertise om hun werk te kunnen doen. Hiervoor bestaat DV uit uiteenlopende afdelingen en teams met specifieke expertise gericht op de aanvrager van de IND. Er zijn experts in handhaving, documenten, medische keuringen, klantcommunicatie, postverwerking enzovoorts.

Twan Erkens
Twan Erkens

Informatievoorziening

De directie Informatievoorziening (IV) levert de ICT-oplossingen waarmee de IND haar taken zo goed mogelijk kan uitvoeren. Zo beheert IV de systemen waarmee de IND dagelijks werkt. Tegelijkertijd werkt IV aan de continue verbetering en vernieuwing van de ICT-oplossingen die de IND nodig heeft om haar ambities waar te maken. De data-, ICT-specialisten en informatiearchitecten van IV werken daarbij nauw samen met de andere directies.

Jan Willem Schaper
Jan Willem Schaper plv DG

Juridische Zaken

De directie Juridische Zaken (JZ) is verantwoordelijk voor procesvertegenwoordiging in de rechtbank en geeft juridisch advies in de vreemdelingenketen. Dit gebeurt in een dynamische omgeving waarin jurisprudentie zich snel ontwikkelt. Naast de feiten en omstandigheden hebben JZ-medewerkers oog en hart voor de mensen achter de zaak.

Rene Roodzant directeurRené Roodzant

Regulier Verblijf en Nederlanderschap

De directie RVN beslist over aanvragen voor regulier verblijf in Nederland. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hooggekwalificeerde kenniswerkers die de Nederlandse economie komen versterken, gezinsleden die elkaar na lange tijd weer in de armen kunnen sluiten, studenten die hier willen komen studeren of mensen die hier al langer wonen en Nederlander willen worden. Om de aanvrager zo goed mogelijk van dienst te zijn, is de directie onderverdeeld in vijf verschillende klantgroepen: EU en Internationaal, Familie & Gezin, Naturalisatie, Verlengingen en Zakelijk (Arbeid, Kennis & Talent, Studie & Uitwisseling).

Jan Willem Schaper
Jan Willem Schaper plv DG

Strategie en Uitvoeringsadvies

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) adviseert de hoofddirectie over de te volgen strategische koers. SUA is ook de directie die omgevingsanalyses en beleidsevaluaties maakt, de contacten met het departement onderhoudt, meeschrijft aan Kamerbrieven en de beslismedewerkers voorziet van werkinstructies en andere richtlijnen die uit beleid voortvloeien.