Ophalen mvv tijdelijk anders door situatie Rusland

Laatste update: 22 februari 2023

Voor Russen die buiten Rusland verblijven en een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) hebben aangevraagd, geldt een aantal tijdelijke aanpassingen. Dit komt door de situatie in Rusland. Lees welke aanpassingen er zijn en in welke situaties deze gelden.

Ophalen mvv tijdelijk niet verplicht voor Russen in Nederland

Bent u Russisch? En hebt u buiten Nederland een mvv (inreisvisum) aangevraagd? Of heeft uw referent dit voor u gedaan in Nederland? U hoeft tijdelijk geen mvv op te halen bij de Nederlandse ambassade in Rusland als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een positieve beslissing gekregen op uw mvv-aanvraag.
  • U bent in Nederland met een visum kort verblijf.
  • U kunt of wilt niet terugreizen naar Rusland door de situatie in dat land.

Afspraak maken bij IND-loket

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken bij een IND-loket. Tijdens die afspraak controleert de medewerker van de IND uw documenten. En neemt uw vingerafdrukken, pasfoto en handtekening af. Deze biometrische gegevens zijn nodig om uw verblijfsdocument te maken.

Neem mee naar uw afspraak 

  • de brief waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving)
  • de originele documenten die in die brief staan
  • uw paspoort

Ophalen of aanvragen mvv in ander land dan Rusland

Bent u Russisch en bent u buiten Nederland en niet in Rusland? En hebt u een positieve beslissing gekregen op uw aanvraag van een mvv (inreisvisum)? Mogelijk kunt u deze mvv ophalen bij een Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u bent. Bel uw contactpersoon bij de IND als u de ambassade wilt veranderen. Het telefoonnummer staat in de brief van de IND waarin staat dat u een mvv krijgt. 

Mvv aanvragen in land waar u bent

Mogelijk kunt u een mvv-aanvraag doen bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u bent. Vul via de website van Nederland Wereldwijd het land in waar u verblijft. Zo kunt u zien bij welke Nederlandse ambassade of consulaat u de mvv-aanvraag kunt starten. Maak daarna een afspraak om uw aanvraag in te dienen.