error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

Asielprocedure niet-Oekraïners met bescherming tot 4 september 2023

Laatste update: 9 juni 2023

De IND wil de asielaanvragen gaan beoordelen van niet-Oekraïners die in Oekraïne verbleven met een tijdelijke verblijfsvergunning. Lees wat dit voor u betekent. 

Asielaanvragen die de IND wil gaan beoordelen

Gelden de volgende situaties voor u? Dan wil de IND uw asielaanvraag gaan beoordelen: 

  • U hebt niet de Oekraïense nationaliteit en bent in Nederland onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Toen u uw bewijs van verblijf hebt opgehaald, hebt u ook asiel aangevraagd
  • U had een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, bijvoorbeeld voor werk of studie.
  • U hebt tijdelijke bescherming in Nederland tot 4 september 2023. 

We zijn begonnen met het beoordelen van asielaanvragen van de volgende groepen:

  • mensen die komen uit een veilig land van herkomst
  • mensen die komen uit Syrië en Jemen

Deze aanvragen behandelen we eerst, omdat we er meestal snel een beslissing op kunnen nemen. Hoort u niet bij een van deze groepen? Dan behandelen we uw asielaanvraag na 4 september 2023.

Brief over doorgaan asielaanvraag

De IND stuurt een brief waarin we vragen of u wilt doorgaan met uw asielaanvraag. Wij adviseren u dit te bespreken met Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) of een advocaat. U bepaalt zelf of de IND uw asielaanvraag moet gaan beoordelen. U geeft uw keuze aan ons door met de vragenlijst die bij de brief zit. Stuur deze vragenlijst zo snel mogelijk terug naar de IND.  

Vult u op de vragenlijst in dat de IND uw aanvraag niet hoeft te behandelen? Of stuurt u de vragenlijst niet terug naar de IND? Dan krijgt u eerst nog een brief van de IND waarop u kunt reageren. Ontvangen wij geen reactie? Dan beoordeelt de IND uw asielaanvraag niet en sluiten we uw asielaanvraag af. 

Veilig land van herkomst

Tussen 20 en 24 maart 2023 stuurden we al een brief naar iedereen die volgens ons komt uit een veilig land van herkomst. Uw land staat dan op de lijst met landen die volgens de Nederlandse overheid veilig zijn. Als u uit een veilig land komt, is de kans klein dat u asiel krijgt. Een verblijfsvergunning asiel is alleen bedoeld voor mensen die niet veilig zijn in hun land van herkomst.

Behandeling asielaanvraag

Kiest u ervoor om verder te gaan met uw asielaanvraag? Dan nodigen we u uit voor een interview bij de IND. Dit interview gaat over wie u bent, waar u vandaan komt en waarom u asiel aanvraagt. Bij de voorbereiding op uw interview krijgt u hulp van een onafhankelijke advocaat. Uw advocaat bespreekt ook achteraf het interview met u. De beslissing staat in een brief. Deze brief sturen we naar uw advocaat.

Uw verblijf na stoppen asielaanvraag of negatieve beslissing

Krijgt u een negatieve beslissing op uw asielaanvraag? Of sluiten we uw aanvraag af zonder beoordeling? U mag tot 4 september 2023 blijven onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Daarna moet u uit Nederland zijn vertrokken of op een andere manier recht hebben op verblijf. U kunt dan geen gebruik meer maken van de rechten die horen bij de richtlijn, zoals werken en opvang. Vertrekt u eerder uit Nederland? Geef dit dan door aan de gemeente waar u woont. 

Hulp bij terugkeer land van herkomst

Van 1 juni tot en met 31 juli 2023 kunt u begeleiding en financiële hulp aanvragen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Dit geld kunt u gebruiken om terug te keren (remigreren) naar uw land van herkomst. Of naar een land buiten de EU waar u recht hebt op lang verblijf. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees de voorwaarden van het remigratiebeleid en hoe u hulp aanvraagt bij DT&V. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor deze regeling, maar wilt u wel hulp om uit Nederland te vertrekken? Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)