Werkinstructie beoordeling asielaanvragen van afvalligen en atheïsten verbeterd

Last update: 17 februari 2022

Recent oordeelde de Raad van State dat de IND de werkwijze bij de beoordeling van asielaanvragen van afvalligen en atheïsten moet verbeteren. De verbeterde werkinstructie is inmiddels gepubliceerd.

De IND maakte volgens de Raad van State in zijn Werkinstructie 2019/18 over de beoordeling van asielaanvragen met bekering als motief, onvoldoende duidelijk hoe asielaanvragen van afvalligen en atheïsten beoordeeld moeten worden.

Duidelijker onderscheid gemaakt

In de aangepaste Werkinstructie die vandaag gepubliceerd is zijn de definities van afvalligheid en atheïsme overgenomen van de Raad van State. Op deze manier is het voor de hoor- en beslismedewerker die een zaak behandelt duidelijker waarop gelet moet worden bij het horen en beslissen van een asielzaak waarin afvalligheid of atheïsme wordt aangevoerd.

Als uit het onderzoek blijkt dat het geloofwaardig is dat een vreemdeling afvallig of atheïstisch is, dan gaat de IND na in hoeverre de vreemdeling een risico loopt bij terugkeer naar het land van herkomst. Hierbij betrekt de IND beschikbare openbare bronnen en landeninformatie.

Voor de aanpassingen in de werkinstructie is input gevraagd aan externe partijen.

Werkinstructies
De IND is een open organisatie die graag inzicht geeft in de werkinstructies die de medewerkers hanteren. Een werkinstructie helpt de medewerker om een zorgvuldig besluit te nemen over een aanvraag. Deze instructies zijn nadrukkelijk géén beleidsregels, maar procedurele instructies en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van de bepalingen in de Vreemdelingencirculaire 2000. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van een instructie af te wijken.