Uitstel voor besluiten op asielaanvragen Oekraïners

Last update: 28 februari 2022

Vanwege de Russische inval in Oekraïne zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de komende zes maanden geen beslissingen nemen op asielaanvragen van personen met de Oekraïense nationaliteit. Eerder besloot de IND al om coulant (zie: Coulance voor Oekraïners in Nederland | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)) om te gaan met reguliere aanvragen van Oekraïners, onder meer door de termijn van visa te verruimen. 

Oekraïners zijn Europeanen en hebben het recht om vrij ons land in te reizen. Een asielaanvraag is dus niet nodig om legaal in Nederland te verblijven. Wel staat het vluchtelingen uit Oekraïne vrij om asiel aan te vragen in Nederland. Jaarlijks maken enkele tientallen inwoners van Oekraïne gebruik van deze mogelijkheid.

Beslisstop

Voor nieuwe en lopende asielaanvragen heeft staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) maandag een zogeheten besluit- en vertrekmoratorium ingesteld. Dat betekent dat de IND niet hoeft te besluiten op asielaanvragen. Op die manier lopen Oekraïense asielzoekers niet het risico dat zij na een negatief besluit moeten terugkeren naar hun thuisland, en behouden zij gedurende de procedure recht op opvang.

Beslistermijn verlengd

Door het instellen van het moratorium wordt de wettelijke beslistermijn van lopende en nieuwe asielaanvragen met een jaar verlengd. Het besluit gaat formeel pas in na publicatie in de Staatscourant, maar de IND handelt per direct naar dit besluit. De staatssecretaris besloot eveneens dat Oekraïne de komende zes maanden niet als een veilig land van herkomst kan worden gezien.

Geen zorgen over verblijfsrecht

Door de coulance bij reguliere aanvragen én de beslisstop op asielaanvragen, hoeven Oekraïners die in Nederland verblijven of aankomen zich geen zorgen te maken over hun verblijfsrecht.

Vragen?

Kijk voor meer informatie op Oekraïne: gevolgen verblijf en aanvragen | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meer informatie

Lees de brief van Staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.