Toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders afgeschaft

Last update: 26 april 2024

Buitenlandse investeerders van buiten de EU kunnen niet langer gebruik maken van een speciale regeling om een verblijfsvergunning aan te vragen. Het kabinet heeft deze toelatingsregeling per 17 april afgeschaft. De regeling was bedoeld was om het vestigingsklimaat en de financiering van startups in Nederland te bevorderen, maar is nooit populair geweest.

Sinds 2013 konden buitenlandse investeerders via de regeling een verblijfsvergunning aanvragen als zij 1,25 miljoen euro in een innovatief Nederlands bedrijf investeerden. In totaal zijn de afgelopen jaren op basis hiervan echter minder dan tien vergunningen verleend. Ook na versoepelingen kwamen er niet meer aanvragen. Het kabinet wilde de regeling niet verder aanpassen om misbruik te voorkomen.

Verlenging eerder verkregen verblijfsvergunning

Het blijft wel mogelijk om een eerder verkregen verblijfsvergunning te verlengen. De aanvrager moet daarbij aan de voorwaarden voldoen die golden voordat de regeling werd afgeschaft.