Start studiejaar: opnieuw meer verblijfsaanvragen internationale studenten

Last update: 24 augustus 2023

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ziet ook dit jaar een stijging in het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt. In totaal heeft de IND dit jaar (t/m juli) 17.870 aanvragen voor een verblijfsvergunning studie ontvangen. Dat zijn er ongeveer 1.200 meer dan in dezelfde periode in 2022 (16.630). Om de studenten een goede start te geven, verwerkt de IND deze aanvragen vóór de start van het nieuwe studiejaar. Circa 14.000 studenten kunnen op zaterdag 2 september of zaterdag 7 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht hun verblijfsdocument ophalen.

De IND ziet al jaren hetzelfde patroon bij aanvragen voor een verblijfsvergunning van studenten. Bijna alle aanvragen worden gedaan in de maanden april t/m augustus. De start van het studiejaar (september) is hiervoor een logische verklaring. De IND houdt in zijn werkwijze rekening met deze jaarlijkse piek. Door de inzet van extra capaciteit kan de IND in korte tijd beslissen op de grote hoeveelheid aanvragen. Zodat iedere student van buiten de EU vóór de start van het nieuwe studiejaar zekerheid heeft over het verblijf in Nederland.

Trend in toename aanvragen studie

De piekmaanden in 2023 laten zien dat de stijging van het aantal verblijfsaanvragen voor studie verder doorzet. Rhodia Maas, DG IND: “We weten wanneer de piek in studieaanvragen plaatsvindt, dus kunnen we ons werk daarop inrichten. Ondanks dat blijft het een klus om alle aanvragen in zo’n korte periode te verwerken; zeker met het toenemend aantal studenten. De afgelopen twee jaar zagen we het aantal aanvragen per jaar met meer dan 1.000 stijgen.” Tot en met juli kreeg de IND ongeveer 1.200 meer aanvragen dan het jaar ervoor (stijging van 16.630 naar 17.870). In heel 2022 kreeg de IND 1.660 meer aanvragen binnen dan in 2021. Van alle studenten die kiezen voor Nederland komen de meeste uit China, India, Verenigde Staten, Turkije en Indonesië.

grafiek aantal studieaanvragen per maand 2022 2023

Samenwerking IND en onderwijsinstellingen

Gemiddeld krijgt 98% van de studenten waarvoor een aanvraag is gedaan een verblijfsvergunning studie. Dit hoge inwilligingspercentage komt door de werkwijze die de IND en onderwijsinstellingen hanteren. De aanvraag voor een verblijfsvergunning studie kan alleen gedaan worden door een erkend referent, in dit geval de onderwijsinstelling die al deels heeft beoordeeld of de student aan de verblijfsrechtelijke voorwaarden voldoet. De IND toetst en besluit daarna binnen twee weken of iemand ook daadwerkelijk naar Nederland kan komen.

Naast de piek van april t/m augustus kent de IND aan het eind van het jaar nog een kleine piek. Die heeft te maken met studenten die aan het begin van het nieuwe kalenderjaar bij een studie instromen. Afgelopen jaar nam de IND 22 duizend beslissingen op verblijfsaanvragen van studenten. Dit is ongeveer 21% van alle reguliere beslissingen (Kennis & Talent, Arbeidsmigranten, Familie & Gezin).

Centrale uitreikmomenten

Dit jaar organiseert de IND voor de tweede keer centrale uitreikmomenten om te zorgen dat studenten op tijd hun verblijfsdocument in bezit hebben. Die is nodig om met hun studie te starten, maar ook om bijvoorbeeld een zorgpas aan te vragen of bankzaken te regelen. Op zaterdag 2 september en 7 oktober zijn in de Jaarbeurs in Utrecht twee centrale uitreikmomenten voor in totaal 14.000 studenten. Hiermee voorkomt de IND drukte bij de loketten, en de studenten zijn ervan verzekerd dat ze op tijd de benodigde documenten hebben. Studenten van diverse onderwijsinstellingen in de regio Groningen en Maastricht hoeven niet naar Utrecht te komen, zij krijgen hun verblijfsdocument in de regio uitgereikt.