Rechtbanken open: IND weer aanwezig bij zittingen

Last update: 20 mei 2020

Sinds maandag 11 mei zijn alle rechtbanken in Nederland weer open, nadat ze tijdelijk gesloten waren door de coronamaatregelen. Dit betekent dat ook de IND weer aanwezig is bij zittingen. De IND is verantwoordelijk voor de juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners in beroepsprocedures bij de Rechtbank, Raad van State en internationale gerechtshoven.

Zo was procesvertegenwoordiger Jean Paul Guérain op dinsdag 19 mei aanwezig bij een zitting van de Rechtbank Rotterdam. Guérain: ´De afgelopen twee maanden zijn veel zaken schriftelijk afgehandeld of via skype. In principe hebben urgente zaken bij de rechtbank nu voorrang, waarbij de nadruk op strafzaken en familierecht ligt.´

De zitting
Guérain: ´De zitting van vandaag ging over een zaak die in december ook al op zitting is geweest, maar die is aangehouden omdat er nog wat onvertaalde stukken in het dossier zaten. Daar had ik al een schriftelijke reactie op gegeven. De advocaat wilde toch graag deze zaak op zitting door de rechter laten behandelen, wat nu is gebeurd. Het was een lastige zaak, die langer duurde dan normaal. De rechter had veel vragen.´

Voldoening
Guérain is blij dat de zittingen doorgaan en hij weer kan pleiten. ´Het was fijn om na twee maanden weer in een rechtbank te zijn. Met de advocaat besprak ik dat dit toch prettiger is dan via skype. Je ziet zo alle partijen, de zaak gaat veel meer leven. Ik miste in de afgelopen periode de dynamiek van een kantoor of rechtbank. Het pleiten in de rechtbank vind ik persoonlijk het mooiste onderdeel van mijn werk. Voor de vreemdeling is het ook prettig; ik ben op dat moment toch 'het gezicht' van de staatssecretaris en heeft hij een persoon voor zich.´

Coronamaatregelen
Vanwege de coronamaatregelen verliep de zitting toch enigszins anders dan voorheen: ´Ik moest als eerste naar binnen en namens de staatssecretaris links zitten', vertelt Guérain. 'Normaal gaan de vreemdeling en advocaat als eerste naar binnen. De zitting was bovendien in de overlegzaal bij de kantine van de rechtbank, waar speciale zalen met schotten zijn ingericht. De advocaat zat op afstand van mij, met nog een schot ertussen. Ook de griffier en de rechter waren gescheiden door middel van een schot, net als de advocaat en de vreemdeling. Wat ook anders was dan normaal: er was geen publiek bij de zitting. Nu is het voor deze zaak wachten tot de beslissing van de rechtbank. Die volgt….´