Proef met één overheidsloket voor internationale werknemers krijgt vervolg

Last update: 14 september 2021

​Om de dienstverlening voor internationale werknemers te verbeteren heeft de IND, samen met de gemeente Maastricht, het Expat Centre Maastricht Region en 16 andere gemeenten in Zuid-Limburg, drie loketten samengevoegd tot één ´one stop shop´. Het betreft een bestendiging van een proef die gestart is in 2020 om te verkennen in hoeverre er behoefte is aan deze gebundelde service. Het loket oogstte een gemiddelde klanttevredenheid van ruim een 9. Dit is voor de IND aanleiding om de samenwerking voor te zetten en te onderzoeken of deze vorm van dienstverlening op meer plekken in Nederland kan worden aangeboden.

Professionele dienstverlening

Mensen die in Nederland willen wonen en werken of studeren, krijgen te maken met verschillende overheidsorganisaties. Het maken van afspraken bij verschillende loketten kan lastig en tijdrovend zijn, zeker voor mensen die nieuw zijn in Nederland. Door de loketten van verschillende organisaties samen te voegen, kunnen klanten de benodigde zaken in één keer en op één plek regelen. Bij het loket kunnen nieuwkomers terecht voor:

  • Registratie in het BRP (Basisregistratie Personen)
  • Werk- en verblijfsvergunningen
  • Advies over werken en wonen in Nederland
  • Biometrie (vingerafdrukken en foto´s)
  • Terugkeervisa

Hoge klantwaardering

Dat er behoefte is aan deze nieuwe vorm van dienstverlening, is gebleken uit de waarderingscijfers. De informatie en dienstverlening werden gemiddeld beoordeeld met een 4.9 op een schaal van 1 tot 5. Ruim 13.000 klanten zijn sinds de start van de proef geholpen. Klanten gaven aan geen ruimte voor verbetering te zien.

'In vergelijking met andere landen waar ik gewerkt heb, was de service hier heel snel en klantvriendelijk', aldus Madhu Tanku, een kenniswerker uit India.

Nederland kennisland

De IND wil, naast het verbeteren van de eigen dienstverlening, een tastbare bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Nederland. Roelof Triemstra, directeur Dienstverlenen IND: ¨Als Nederland zijn we graag aantrekkelijk voor internationale kenniswerkers en hoogopgeleiden. Daarom is de IND destijds de pilot samen met de verschillende partners in Zuid-Limburg gestart; door het professionaliseren van de dienstverlening aan onze internationale klanten willen we bijdragen aan het versterken van de positie van Nederland als kennismigratieland.  De pilot is wat ons betreft in beide opzichten geslaagd¨.

Vervolg

De positieve resultaten vragen om een vervolg. De IND gaat daarom onderzoeken of deze vorm van dienstverlening ook op andere expat centra in Nederland toegepast kan worden. ¨IND heeft door deze pilot waardevolle kennis en ervaring opgedaan, die we meenemen voor vervolgtrajecten met expatcentra in andere regio's in Nederland¨, stelt Roelof Triemsta.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met de IND.
Lees meer over het Expat Centre Regio Maastricht