Pilot verblijfsvergunning voor essentieel start-uppersoneel

Last update: 31 mei 2021

​Op 1 juni start een pilot die het voor innovatieve start-ups makkelijker moet maken om personeel met bijzondere expertise naar Nederland te halen. De pilot duurt 4 jaar. Werknemers mogen na het einde van de pilot nog 1 jaar volgens de regeling bij de start-up blijven werken.

Waarom een pilot?

Het starten en uitbouwen van een innovatief bedrijf is vaak een complex, risicovol en kostbaar proces. Voor start-ups is het als groeiend bedrijf van groot belang om personeel met de juiste vaak technische kennis te werven. De vraag naar dergelijk personeel is wereldwijd groot, maar het aanbod schaars. En in de startfase is de omzet vaak nog beperkt. Om toptalent aan te trekken is het gebruikelijk dat start-ups een lager salaris aanvullen met bijvoorbeeld aandelen. Het personeel deelt daardoor mee in het succes en het risico van het bedrijf. De nieuwe verblijfsregeling sluit aan op deze praktijk. Zo worden start-ups beter in staat gesteld personeel uit het buitenland aan te trekken, dat essentieel is voor de groei van de onderneming.  

Belangrijkste voorwaarden verblijfsvergunning

De belangrijkste voorwaarden voor de verblijfsvergunning voor essentieel start-uppersoneel zijn:
 

  • De werknemer gaat werken in loondienst bij een startend en innovatief bedrijf.
  • Er werken maximaal 15 werknemers bij het bedrijf.
  • Maximaal 5 buitenlandse werknemers van de start-up krijgen een verblijfsvergunning essentieel start-uppersoneel.
  • De werknemer krijgt een salaris van minimaal het verlaagde salariscriterium voor kennismigranten.
  • De werknemer krijgt een medewerkersparticipatie van minimaal 1% in de start-uponderneming. Deze wordt gegeven in de vorm van aandelenopties, certificaten van aandelen of aandelen zonder stemrecht.

Procedure aanvraag

Start-up of gemachtigde van de start-up vragen de verblijfsvergunning aan bij de IND. Is de medewerker al in Nederland? Dan kan de medewerker zelf ook de verblijfsvergunning aanvragen. Hiervoor komen schriftelijke aanvraagformulieren. De IND vraagt tijdens de procedure advies aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO geeft advies over de start-up, de rol van de aan te trekken medewerker en de medewerkersparticipatie.

Meer informatie