Noodonderdak vreemdelingen in Groningen

Last update: 20 maart 2020

De tijdelijke noodonderdaklocatie voor vreemdelingen komt in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (gemeente Het Hogeland). Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft de locatie beschikbaar gesteld.

Dat meldt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid vandaag in een brief aan Tweede Kamer. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne is gereed gemaakt en vandaag - vrijdag 20 maart 2020 - operationeel. Bij het noodonderdak krijgen vreemdelingen onderdak en noodzakelijke voorzieningen aangeboden.

Bescherming tegen corona
Het aanmeldcentrum in Ter Apel is sinds maandag 16 maart gesloten. Vreemdelingen die in Nederland arriveren om asiel aan te vragen, hebben vanwege het coronavirus geen toegang meer tot de asielprocedures en COA-opvang omdat de asielprocedure is opgeschort. Deze aanvullende maatregelen zijn genomen door het kabinet om de medewerkers van de betrokken organisaties en de bewoners van azc's te beschermen tegen besmetting.

Asielprocedure opgeschort
Omdat de asielprocedure in elk geval tot en met 6 april is opgeschort, beperkt de registratie van vreemdelingen zich tot het noodzakelijke, zoals het afnemen van vingerafdrukken en op basis daarvan doorzoeken van de Nederlandse en Europese systemen, fouilleren, doorzoeken van bagage en innemen van documenten. Dit proces vindt plaats in aanmeldcentrum Ter Apel door de Vreemdelingenpolitie (AVIM). Voorafgaand vindt een medische screening plaats. Die wordt uitgevoerd door GGD en GZA. Hierbij worden de RIVM-richtlijnen ter bestrijding tegen het coronavirus in acht genomen.

Van Ter Apel naar noodonderdaklocatie
Na registratie worden de vreemdelingen per bus naar de kazerne gebracht. Om risico's zoveel mogelijk te vermijden, kunnen vreemdelingen de kazerne niet vrijelijk verlaten. Zorg en ondersteuning worden op de locatie zelf georganiseerd. Vertrek uit de kazerne vindt onder begeleiding plaats.

Overige maatregelen
Naast de opening van de noodonderdaklocatie gelden in verband met het coronavirus sinds maandag 16 maart extra maatregelen die de asielketen raken. Zo worden alle in- en uitgaande Dublin-overdrachten in ieder geval tot en met 6 april opgeschort, zoals ook andere EU-lidstaten dit doen. Het administratieve proces bij de Dublin-procedure wordt zoveel mogelijk voortgezet.

Vreemdelingen van wie het asielverzoek is afgewezen blijven in de COA-locatie. De grensprocedure blijft van toepassing op personen die aan de buitengrens een asielverzoek indienen (veelal op Schiphol). Met uitzondering van gezinnen en kinderen worden vreemdelingen eerst in grensdetentie geplaatst. De duur van de grensprocedure bedraagt voor de IND maximaal vier weken, zodat na de procedure duidelijk is of personen besmet zijn met het coronavirus.