Minder aanvragen buitenlandse studenten door corona

Last update: 31 augustus 2020

​Het Nederlandse toelatingsbeleid voor buitenlandse studenten is succesvol.Door de vele Engelstalige opleidingen en de korte procedure voor verblijfsvergunningen kiezen veel studenten voor een studie in Nederland. Maar kort voor de start van het nieuwe studiejaar, op 1 september, is het aantal aanvragen vanwege corona veel lager dan voorgaande jaren. De betrokken IND-medewerkers worden daarom voor andere werkzaamheden ingezet.

Meestal komen de aanvragen bij de IND vlak voor of tijdens de zomerperiode binnen. Als een buitenlandse student in Nederland wil studeren, meldt hij/zij zich bij de onderwijsinstelling. De meeste onderwijsinstellingen zijn voor ons erkend referent. Een (erkend) referent is een persoon, organisatie, bedrijf of instelling die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. De onderwijsinstelling bepaalt of de student toelaatbaar is en dient vervolgens bij de IND een aanvraag in voor een verblijfsvergunning. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan de student zijn mvv (machtiging tot voorlopig verblijf) ophalen bij de ambassade.

Lager aantal aanvragen
Jacqueline Neumann werkt bij Team Zakelijk van de IND en heeft veelvuldig contact met onderwijsinstellingen. 'Dit jaar komen de aanvragen later binnen en zijn het er veel minder', vertelt ze. 'Ik denk dat we op dit moment zo'n 50/70% van het normale aantal aanvragen hebben binnengekregen. Onderwijsinstellingen zijn zelf ook hard bezig om te kijken hoe ze hun onderwijs kunnen aanbieden, mede afhankelijk van wat mogelijk is binnen de huidige RIVM-maatregelen. Dat is ook medebepalend voor de buitenlandse studenten: kan ik een visum krijgen, kan ik reizen, maar ook welk onderwijs krijg ik aangeboden en is mijn ambassade wel open om een mvv te halen? Deze onzekerheden hebben geresulteerd in minder aanvragen. De top 5 van landen waar de studenten vandaan komen is echter ongewijzigd.'


Nuffic
Over de komst van de buitenlandse studenten heeft de IND veelvuldig contact met Nuffic, de organisatie voor internationalisering in onderwijs. Nuffic is een partner van de IND; samen houden we bijvoorbeeld een digitaal spreekuur voor onderwijsinstellingen. Neumann: 'Nuffic heeft kantoren in het buitenland waar ons onderwijs wordt gepromoot. Ook doen zij onderzoek naar de effecten van corona in diverse landen en of studenten hierdoor nog kunnen en willen komen. Daar zijn zij op dit moment nog volop mee bezig.'

Gevolgen
Neumann: 'Wat de buitenlandse studenten die nu niet komen gaan doen, weten we niet. Misschien komen ze later dit jaar naar Nederland, komen ze volgend jaar of zijn ze toch een andere studie gaan volgen.'