Meer asielaanvragen dan verwacht

Last update: 14 april 2022

Het aantal asielaanvragen bij de IND neemt toe. Samen met de grote hoeveelheid aanvragen in de tweede helft van vorig jaar leidt dit tot aanhoudende druk op het asielproces. Het aantal asielaanvragen is dit jaar naar verwachting groter, dan waar de organisatie op ingericht en voor bekostigd is. De IND doet er alles aan om te voorkomen dat aanvragers lang moeten wachten op een besluit, maar kan dit helaas niet voorkomen. 

De IND heeft dit jaar de opdracht om te beslissen op ruim 22.000 asielaanvragen. Het gaat om aanvragen van asielzoekers die niet eerder in een ander land asiel hebben aangevraagd of uit een veilig land van herkomst komen. Dit noemen we ook wel spoor 4. Aanvragen voor nareis zijn niet meegerekend. De IND is een uitvoeringsorganisatie die wordt bekostigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. In overleg wordt elk jaar bepaald op hoeveel aanvragen de IND moet kunnen beslissen gebaseerd op de capaciteit van de organisatie. De daadwerkelijke asielinstroom wordt bepaald door ontwikkelingen in de wereld. De IND verwacht dat het aantal asielaanvragen dit jaar hoger is, dan waar de organisatie op is ingericht. Hierdoor moeten asielzoekers mogelijk langer wachten op hun besluit.

Tijdig en zorgvuldig besluiten

Alle aanvragers hebben recht op een zorgvuldig besluit. De IND zet in 2022 alles op alles om niet alleen zorgvuldig, maar ook zoveel mogelijk tijdig te beslissen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in voldoende en vakbekwaam personeel, het verbeteren van werkprocessen en digitalisering. Door de hoger dan verwachte instroom kunnen we een tijdige afhandeling van een asielaanvraag echter niet altijd garanderen.

Uitbreiding personeel

Om de opdracht te kunnen realiseren heeft de IND dit jaar nieuwe hoor- en beslismedewerkers nodig om de binnengekomen en geplande aanvragen te behandelen. Ook op de aanmeldbalies in Ter Apel en Budel is extra personeel nodig. Er wordt permanent geworven voor deze functies.

Daarnaast wordt fors ingezet op de kennis en kunde van huidige medewerkers. Bijvoorbeeld voor het beoordelen op zaken met complexe motieven als LHBTI en bekeringen. Maar ook door hen binnen de kaders van wet- en regelgeving ruimte te geven om het besluit te nemen waar de zaak om vraagt.

Verbeteren werkproces

De IND zet verder in op het verbeteren van de werkprocessen om de asielzoeker sneller duidelijkheid te kunnen geven. Zo wordt vaker op afstand gehoord en alleen nog medisch gescreend als vreemdelingen daar zelf behoefte aan hebben. Gezinsleden die een kansrijke aanvraag hebben ingediend worden tijdelijk samengevoegd in één gehoor. Er worden specialistische teams ingericht die met kennis van een bepaalde doelgroep eenduidig en snel aanvragen kunnen behandelen. De IND gaat bepaalde taken van het beslisproces asiel uitbesteden aan externe bureaus. Het gaat dan om minder complexe onderdelen van het proces.

Zie asielcijfers