IND publiceert voortaan aantal klachten

Last update: 11 november 2022

De IND is graag open en transparant over zijn werkzaamheden, ook als aanvragers vinden dat we het niet goed doen. Daarom wordt vanaf nu maandelijks inzage gegeven in de klachtenbehandeling. De IND vindt het belangrijk dat de indiener van een klacht zich gehoord voelt en dat ervan geleerd wordt. Zo kan de dienstverlening verbeterd worden.

De IND onderscheidt klachten over de behandelduur, dienstverlening (zoals telefonische bereikbaarheid), bejegening (houding en gedrag van IND-medewerkers), beleid en IT-zaken (onder meer over het functioneren van de website en MijnIND).   

In oktober 2022 heeft de IND 488 klachten ontvangen. Dit was relatief veel ten opzichte van de maanden ervoor. Verreweg de meeste klachten gingen over de behandelduur van een aanvraag (317) en over de dienstverlening (154). 81% van de klachten is in oktober behandeld binnen de wettelijke termijn van zes weken. De gemiddelde doorlooptijd van een klacht was vijf weken. 70% van de klachten die in oktober zijn behandeld bleek terecht.   

Op deze webpagina staat maandelijks een update van het aantal klachten.