IND Jaarverslag beschikbaar: een terugblik op 2022

Last update: 4 augustus 2023

2022 was voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een jaar met grote uitdagingen. Door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne zochten plotseling veel Oekraïners hun toevlucht in Nederland. Daarnaast was er ook een toename van het aantal asielaanvragen. Ondanks al onze inspanningen zorgde dat voor langere wachttijden voor onze aanvragers. In het jaarverslag staan de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 

Rechtvaardige en zorgvuldige besluitvorming met oog voor de menselijke maat. Dat is de kerntaak van de IND. In het jaarverslag is terug te lezen hoe we daar in 2022 aan hebben gewerkt. Zo zijn er onder andere 33.000 aanvragen van kennismigranten verwerkt, 21.000 vergunningen voor studenten uitgegeven en 68.000 stickers voor Oekraïense ontheemden geplakt. 

Groei en vernieuwing

In 2022 is Rhodia Maas van start gegaan als eerste directeur-generaal (DG) van de IND. Onder haar leiding is verder ingezet op groei en vernieuwing van de IND. ‘Als DG kan ik de stem van de uitvoering beter voor het voetlicht brengen’ aldus Maas bij haar aantreden. Zo is onder andere de eerste 'Stand van de Uitvoering' uitgebracht, waarin de IND knelpunten in de uitvoering naar voren bracht. Ook is er een nieuwe arbeidsmarktcampagne opgezet en een digitaal advocatenportaal in gebruik genomen. De IND heeft stappen gezet naar meer open communicatie, intern en met de buitenwereld.

Het hele jaarverslag lees je hier.