IND-jaarverslag 2021 gepubliceerd

Last update: 2 juni 2022

Corona en de gevolgen daarvan voor de IND, een hoge asielinstroom en een piek in de behandeling van naturalisatieverzoeken: dat zijn de belangrijkste thema’s in het IND-jaarverslag 2021 dat vandaag gepubliceerd is. Het jaarverslag is openbaar en daarmee voor iedereen zichtbaar op onze website gepubliceerd.

In het jaarverslag is niet alleen een overzicht te vinden van alle cijfermatige informatie met betrekking tot het afgelopen jaar, ook zijn er interviews met IND’ers in opgenomen die vertellen over belangrijke onderwerpen in 2021. Omdat het jaarverslag over alle producten van de IND gaat, is er bovendien ruim aandacht voor andere aspecten dan asiel. Zo gaat het jaarverslag in op de pilot Maatwerkloket, waarmee praktische dienstverlening wordt gegeven aan aanvragers die digitaal niet vaardig zijn of om andere redenen niet zelfredzaam zijn. Ook de inhaalslag op het gebied van naturalisatie, de Brexit en tal van andere onderwerpen komen aan bod.

Meer informatie

- Jaarverslagen IND