IND informeert derdelanders Oekraïne over hun rechten na 4 september

Last update: 8 september 2023

De IND heeft deze week brieven gestuurd naar niet-Oekraïners met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (derdelanders), over hun rechten na 4 september. Hiermee geeft de IND invulling aan het besluit van de staatssecretaris om voor deze groep derdelanders de beëindiging van de tijdelijke bescherming te bevriezen, tot de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep.

In de brief geeft de IND onder meer informatie over geldigheid van het verblijfsdocument en wijst de derdelanders op het belang van tijdig beroep tegen beëindiging van de tijdelijke bescherming. 

Besluit blijft geldig

Afgelopen weken hebben de derdelanders uit Oekraïne een beschikking van de IND ontvangen met het besluit de tijdelijke bescherming te beëindigen per 4 september. Dit besluit blijft geldig. Dat betekent dat derdelanders die hiertegen in beroep willen gaan, dit moeten doen binnen vier weken na ontvangst van de beschikking. 

Uitspraak over recht op bescherming

Totdat de Raad van State een richtinggevende uitspraak doet over beëindiging van het recht op bescherming kan de hele groep derdelanders gebruik blijven maken van de rechten die daaraan gekoppeld waren, waaronder het recht op verblijf in Nederland. Dit geldt ook voor de derdelanders die niet in beroep zijn gegaan tegen het besluit van de IND om de tijdelijke bescherming te beëindigen.

Individuele rechtszaak is leidend

Sommige derdelanders kunnen nog langer gebruik maken van de rechten gekoppeld aan de tijdelijke bescherming. Dat geldt voor wie een individuele rechtszaak heeft lopen, waarin de rechtbank een voorlopige voorziening heeft toegewezen en bepaald heeft dat de rechten blijven gelden tot er een uitspraak is in beroep. Of wanneer het beroep gegrond is gegaan en het IND besluit is vernietigd. De uitspraak in de individuele zaak blijft dan leidend. Ook wanneer deze later komt dan de richtinggevende uitspraak door de Raad van State. 

Verblijfsdocument blijft geldig met de brief

Het O-document waarmee derdelanders hun recht op verblijf kunnen aantonen heeft een geldigheidsdatum tot 4 september 2023. Dit verblijfsdocument blijft langer geldig, in combinatie met de brief die de IND deze week verstuurd heeft. De IND reikt geen nieuwe verblijfsdocumenten uit.

Asielaanvragen nog niet in behandeling

Ongeveer 700 derdelanders hebben vóór 4 september aangegeven dat zij de asielprocedure willen doorlopen. De asielprocedures van deze derdelanders worden voorlopig nog niet in behandeling genomen, in afwachting van de richtinggevende uitspraak van de Raad van State. 

Meer informatie

Op Rijksoverheid.nl wordt alle informatie rondom derdelanders uit Oekraïne gebundeld: Bevriezing beëindiging Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl