IND beoordeelt Soedanese asielvergunningen opnieuw

Last update: 30 april 2020

​Op 18 december 2019 deelde staatssecretaris Broekers-Knol de Tweede Kamer mee dat het beleid voor Soedan gewijzigd wordt en dat enkele eerder verleende asielvergunningen opnieuw worden beoordeeld.

Het gaat om asielvergunningen voor bepaalde tijd die zijn verleend in verband met de onveilige situatie in Darfur, Zuid-Kordofan en Blue Nile. De situatie in deze gebieden is de laatste jaren verbeterd en daarom gaat de IND opnieuw naar deze vergunningen kijken. Dit is met de WBV 2020/1 van 12 januari 2020 in het landenbeleid van de IND opgenomen. Wat gaat de IND nu doen?

Veilige gebieden
Uit het ambtsbericht van 3 oktober 2019 blijkt dat de situatie in een aantal gebieden van Soedan is verbeterd. De gebieden Darfur, Zuid-Kordofan en Blue Nile zijn veiliger geworden. Asielzoekers die bescherming vragen vanwege het enkele feit dat ze uit deze gebieden komen, krijgen daarom nu geen asielvergunning meer.

De groep
De IND gaat asielvergunningen van vluchtelingen die uit deze gebieden opnieuw beoordelen. Dit gebeurt alleen bij vluchtelingen die:

  • op 12 januari 2020 nog in het bezit waren van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste lid onder b Vw 2000,
  • een verblijfsvergunning hebben gekregen alleen omdat ze op dat moment niet veilig waren in deze gebieden.

Geldt dit voor u? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt van de IND een brief.   

Brief van de IND
De IND stuurt een brief naar vluchtelingen die vallen onder deze groep. In deze brief legt de IND de procedure uit. De IND kan besluiten om de verblijfsvergunning in te trekken. Maar mogelijk zijn er redenen waardoor iemand niet kan terugkeren, ook al is de situatie veilig. In de brief staat wat vluchtelingen dan moeten doen. 

De IND bepaalt binnen 6 maanden welke vergunningen opnieuw bekeken worden. Soedanese vluchtelingen die na 1 november 2020 geen brief hebben ontvangen, vallen niet onder deze groep. De IND gaat uw verblijfsvergunning asiel dan niet opnieuw beoordelen vanwege dit gewijzigde beleid.