IND aan formatietafel in gesprek over de uitvoering

Last update: 2 november 2021

​Namens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sprak waarnemend hoofddirecteur IND Annelore Roelofs dinsdag 2 november met informateur Koolmees en de de vier politieke partijen. Samen met Roelofs was ook Milo Schoenmaker, de bestuursvoorzitter van het COA, uitgenodigd aan de formatietafel.

Roelofs vindt het goed dat de informateurs oog en oor hebben voor het werk van de uitvoeringsorganisaties. "Alleen door politiek, beleid én uitvoering dicht bij elkaar te brengen, komen we tot werkbare oplossingen", zei ze na afloop van het gesprek. "Het is belangrijk dat het nieuwe kabinet uitvoerbaar beleid maakt. Voor de samenleving, voor de IND en ook voor de politiek zelf."

Inbreng

Roelofs bracht een aantal punten naar voren aan de onderhandelingstafel. Zo pleitte zij voor stabiele financiering van de IND. "Als het nieuwe kabinet kiest voor stabiele financiering, kunnen we op tijd mensen aannemen en opleiden en voorkomen we toekomstige achterstanden", zei de waarnemend hoofddirecteur. Daarnaast vroeg ze het kabinet terughoudend te zijn met nieuw migratiebeleid – om problemen in de uitvoering te voorkomen. Ook is de blik op Europa van belang, stelt Roelofs: "Voor veel migratievraagstukken ligt de oplossing in Brussel. Zet in op uitvoerbare, Europese regelgeving. "

Gezamenlijke opgave

Roelofs was blij dat zij samen met het COA was uitgenodigd. "Er komt momenteel veel op de vreemdelingenketen af en de maatschappelijke opgave die daaruit voortkomt is een gezamenlijke. Voor de uitvoeringsorganisaties, maar ook voor het toekomstige kabinet. "