Europese richtlijn verlengd: Oekraïners langer recht op verblijf in Nederland

Last update: 14 oktober 2022

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) is verlengd tot 4 maart 2024. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Dit betekent dat Oekraïners, vluchtelingen met een permanente verblijfsvergunning of asielvergunning in Oekraïne een jaar langer recht hebben op verblijf in Nederland.   

Iedereen die onder de RTB valt heeft recht op opvang, medische zorg, onderwijs voor minderjarigen en de mogelijkheid om te werken. De richtlijn kan nog een keer met een periode van een jaar worden verlengd. De tijdelijke bescherming eindigt als de maximale duur is verstreken of een veilige terugkeer naar Oekraïne mogelijk is. 

Derdelanders

In totaal staan ongeveer 6600 vluchtelingen met een andere dan de Oekraïense nationaliteit ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Een groot deel van deze groep heeft een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne voor bijvoorbeeld werk of studie. Zij vallen na 4 maart 2023 niet meer onder de richtlijn. Vluchtelingen met een permanente verblijfsvergunning of een asielvergunning houden wel recht op bescherming.

Vluchtelingenwerk is gevraagd om voorlichting te geven aan derdelanders die straks niet meer onder de richtlijn vallen. Zij worden geïnformeerd over het aflopen van de bescherming, over ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst en over mogelijkheden om op een andere wijze aanvraag te doen voor verblijf in Nederland. Vanwege de druk op de asielketen is het streven om voor derdelanders die kiezen voor een inhoudelijke behandeling van hun asielaanvraag het aanmeldproces niet via Ter Apel te laten verlopen. De IND werkt nog uit hoe dit eruit gaat zien.

Uitreiken verblijfsstickers na 1 november 2022

Op dit moment worden op drie locaties in Nederland verblijfsstickers uitgereikt aan vluchtelingen uit Oekraïne. Hiermee tonen zij aan onder de richtlijn te vallen. Na 1 november wordt dit proces voortgezet vanaf een vaste locatie in Amsterdam. Hier kunnen bijvoorbeeld vluchtelingen die na 31 oktober 2022 naar Nederland komen en kinderen die 14 jaar worden op afspraak terecht voor een sticker in hun verblijfsdocument.