Dreigingsbeeld Statelijke Actoren

Last update: 27 augustus 2021

In februari dit jaar hebben de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het ‘DreigingsbeeldStatelijke Actoren’ uitgebracht. Deze publicatie biedt inzicht in welke nationale veiligheidsbelangen geschaad (kunnen) worden door statelijke actoren en op welke wijze dat gebeurt of kan gebeuren. Het doel van deze publicatie is om de dreiging aan de orde ter stellen en bewustzijn te creëren bij onder meer ondernemingen en instellingen. Deze publicatie is dan ook relevant voor (erkend) referenten in het kader van arbeid, onder meer bij de werving en selectie van werknemers voor wie verblijfsrecht wordt aangevraagd. Het is van belang bij een zorgvuldige werving en selectie aandacht te hebben voor statelijke dreigingen tegen Nederlandse nationale veiligheidsbelangen.