De Nieuwsbrief Zakelijk van 24 oktober staat nu online

Last update: 27 oktober 2022

De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doeleinden.

In dit nummer leest u meer over:

  • Ketenservice gesloten op aantal dagen in de ochtend
  • Meld je aan voor een themabijeenkomst Rechten en Plichten
  • Enquête: hoe ervaart u onze dienstverlening per e-mail?

  • Looncriterium op aanvraagdatum verlenging blijft norm

  • Werken zonder verblijfsdocument of sticker verblijfsaantekening alleen voor kennismigrant

  • Doorgeven wijziging administratieadres in Portaal Zakelijk

  • Ophalen mvv bij ambassade of consulaat buiten Rusland