De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor u klaar!

Last update: 2 juli 2020

​De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online. In dit nummer leest u onder meer:

Voorzitter Taskforce Dwangsommen: 'We staan voor een flinke uitdaging'
Vreemdelingen die te lang op hun asielbeslissing moeten wachten, kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding. Dat bedrag liep zo hoog op dat de staatssecretaris in maart ingreep. Onder leiding van Annelore Roelofs werd een speciale Taskforce opgericht om de oude zaken weg te werken. VreemdelingenVisie sprak met haar.

'Ik weet hoe het is om je familie achter te moeten laten'
Het COA biedt ruim vijftien statushouders de mogelijkheid om deel te nemen aan een leerwerktraject van twee jaar. Een van hen is de Syrische Sozdar Khalaf (38). Sinds januari werkt zij als stagiair woonbegeleider in azc Rijswijk.

Mijn werkplek: 'Alles wat we doen, is ultiem maatwerk'
Ron (54) werkt als regievoerder Bijzonder Vertrek bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Hij organiseert onder meer de overdracht van vreemdelingen aan zorgprofessionals in het land van herkomst. Met hen maakt hij afspraken over de noodzakelijke zorgverlening in de eerste periode na de - veelal gedwongen - terugkeer.

'Veel vreemdelingen zijn blij dat ze gehoord worden'
Door de coronacrisis kwamen asielprocedures de afgelopen maanden stil te liggen. Inmiddels vinden er weer gehoren met asielzoekers plaats door de IND. Dat gebeurt nu vooral digitaal. Maar hoe goed kun je als hoormedewerker non-verbale communicatie interpreteren? En hoe zorg je voor een veilige sfeer als je op afstand hoort? VreemdelingenVisie sprak met twee hoormedewerkers.

Leg mij nou eens uit: Wat zijn de voordelen van 'vroege screening' van kansrijke asielzoekers?
Het COA plaatst statushouders in een arbeidsregio waar zij de beste kansen hebben op integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Welke arbeidsregio dat is, achterhaalt het COA in het zogenaamde 'screeningsgesprek'. Veronique Eefsting, programmabegeleider bij het COA in Ter Apel, legt uit waarom dat gesprek zo snel mogelijk plaatsvindt.

Ketenbreed investeren in de voorkant van het asielproces
Het loont om als vreemdelingenketen samen te investeren in de voorkant van het asielproces. Dat is de uitkomst van de pilots Identificatie en Registratie (I&R) die afgelopen najaar zijn gehouden. Via de Regietafel wordt zelfs de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) al vroegtijdig bij een asieldossier betrokken.

 

 

Afbeelding verwijderd.