De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor je klaar!

Last update: 25 april 2023

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online. In dit nummer lees je onder meer:

’Het loont om als IND in de landen zélf te zijn’

In het buitenland kwetsbare vluchtelingen interviewen die door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn voorgedragen voor asiel in Nederland. Dát is het doel van de hervestigingsmissies die de IND en het COA regelmatig organiseren. Per jaar komen op deze manier 500 vluchtelingen naar Nederland. Lees meer 

COA en EUAA: ‘Verrijkend om nationaliteiten bij elkaar te brengen’

Het COA krijgt sinds afgelopen zomer ondersteuning van The European Union Agency for Asylum (EUAA). Waar het COA al geregeld experts uitzond naar landen die te maken hebben met een hoge asieldruk, slaan experts van het Europese agentschap nu voor het eerst de handen ineen met de COA-medewerkers van de opvanglocatie in Ter Apel. Lees meer

‘We moeten serieus bekijken hoe AI ons werk makkelijker kan maken’

De nieuwste toepassingen van Artificial Intelligence (AI), met ChatGPT als het bekendste voorbeeld, openen een wereld aan mogelijkheden. IND-medewerkers Laura en Erik spraken op de GDISC-conferentie 2023 met Europese migratiediensten over de kansen en risico’s. Lees meer

Vanuit de LVV terug naar Oeganda 

Als de asielaanvraag van Dembe wordt afgewezen, blijft hij zich focussen op zijn procedure. Dit verandert als hij in de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) in Amsterdam wordt aangemeld voor een toekomstoriëntatietraject, en enthousiast en ambitieus nadenkt over een leven in Oeganda. Lees meer

‘Dat alle nareizigers nu naar Zevenaar gaan, scheelt enorm’ 

Het zal bijna niemand zijn ontgaan: het was druk bij de IND in Ter Apel. En de verwachting is dat er dit jaar weer meer asielzoekers en nareizigers naar Nederland komen. Daarom is de aanmelding van nareizigers verplaatst naar de IND-locatie in Zevenaar. Het idee: minder drukte in Ter Apel en een snellere afhandeling van nareis-aanmeldingen door een nieuw proces. Lees meer

Samenwerken bij voorlichting aan ‘derdelanders’ uit Oekraïne

Tot en met 4 maart 2023 gold het remigratiebeleid voor niet-Oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne, de zogenaamde derdelanders. Het was aan de DT&V om de uitvoering in korte tijd op poten te zetten. Daarbij was de eerste vraag: hoe komen we in contact met de doelgroep? Samenwerking met onder meer gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland bleek het antwoord. Lees meer

Leg mij nou eens uit: Waarom wonen gezinnen soms lang op een gezinslocatie?

De voorzieningen en huisregels van gezinslocaties zijn sober en streng, want het is de bedoeling dat de mensen die hier wonen Nederland zo snel mogelijk verlaten. Maar in de praktijk verblijven gezinnen hier vaak lang. Een deel van de kinderen is er zelfs geboren. Hoe komt dat? Lees meer