error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

Coulance voor Oekraïners in Nederland

Last update: 25 februari 2022

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de komende tijd coulant om met reguliere verblijfsaanvragen van Oekraïners. Oekraïners die in Nederland zijn of aankomen, hoeven zich daardoor geen zorgen te maken over hun verblijfsrecht hier.

Sinds de inval van Russische troepen in Oekraïne heeft de IND meer dan 300 bezorgde mensen aan de telefoon gehad met vragen over hun verblijfsrecht.

Kort verblijf

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. Mensen met een biometrisch paspoort mogen hier dan 90 dagen vrij verblijven, de zogeheten vrije termijn. Ook is het voor Oekraïners mogelijk om een visum kort verblijf aan te vragen. Daarmee kunnen ze eveneens 90 dagen in Nederland verblijven. Het wordt nu mogelijk om een visum kort verblijf of de vrije termijn te verlengen tot maximaal 180 dagen. Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Lang verblijf

Oekraïners die voor langere termijn naar Nederland willen komen, bijvoorbeeld om hier te werken of voor gezinshereniging, horen normaal een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen of op te halen in Oekraïne. Nu dat niet meer kan, kunnen zij uitwijken naar omringende landen. Onder bepaalde omstandigheden wordt niet langer verlangd dat Oekraïners alsnog uitreizen om een mvv op te halen. Daarnaast kan onder bepaalde omstandigheden ook direct in Nederland een verblijfsvergunning worden opgehaald.

Mochten bij een aanvraag officiële brondocumenten missen, dan zal de IND samen met de aanvrager kijken of andere documenten als alternatief kunnen dienen.

Asiel

Als er Oekraïners zijn die in Nederland asiel aanvragen, dan krijgen zij net zoals iedere asielzoeker een procedure en opvang in Nederland.

Vragen?

Kijk voor meer informatie op Oekraïne: gevolgen verblijf en aanvragen | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)