Britten in Nederland geen IND-uitnodiging meer nodig voor aanvraag verblijfsdocument na Brexit

Last update: 12 oktober 2020

Alle VK-onderdanen in Nederland en hun familieleden die nog geen verblijfsdocument na Brexit hebben aangevraagd doen dat zo gauw mogelijk. U hoeft niet meer te wachten op een uitnodiging van de IND.

Vraag uw verblijfsdocument vóór 31 december 2020 en het liefst eerder, online aan op onze Brexit-website. Hierdoor kan de IND nog voor het eind van dit jaar een beslissing nemen. En zo kunnen u en uw familieleden vanaf begin 2021 laten zien dat u in Nederland mag blijven wonen. In het informatiesysteem van de IND staan een paar duizend Britten en hun familieleden die nog geen verblijfsdocument hebben aangevraagd.

De IND stuurt geen uitnodigingsbrieven meer

Sinds 31 januari 2020 (Brexit) heeft de IND ongeveer 35.000 VK-onderdanen en hun familie in Nederland in een brief uitgenodigd om online een verblijfsdocument aan te vragen. Zo konden wij op tijd hun aanvragen beoordelen om te zien of zij onder het terugtrekkingsakkoord* vallen. De uitnodigingen gingen naar Britten en hun familieleden die vóór 1 augustus 2020 in Nederland kwamen wonen. En als zij ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP) van hun gemeente. 

Vanaf augustus 2020 nodigt de IND geen VK-onderdanen meer uit om een verblijfsdocument aan te vragen. Bent u Brit en komt u in de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2020 in Nederland wonen? U kunt meteen een aanvraag voor een verblijfsdocument doen. Dit geldt ook voor uw familieleden. En als u hier eerder kwam wonen en geen uitnodiging hebt gehad of als u uw uitnodiging bent verloren.

*Er gelden andere regels voor Britten die al een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf als EU-burger hebben. Of als u op of na 1 januari 2021 in Nederland komt wonen. Meer informatie staat op onze Brexit-website.

Brexitlijn

Het coronavirus zorgt voor moeilijke en onzekere tijden. Het is belangrijk om de IND te laten weten als u om welke reden dan ook niet op tijd een aanvraag kunt doen. IND-medewerkers bij de Brexitlijn helpen u graag met de beantwoording van uw vragen over wonen in Nederland na Brexit. De Brexitlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie

U vindt meer informatie over tijdelijk en permanent verblijf na Brexit, een afspraak maken voor biometrie en bezorging van verblijfsdocument op onze Brexit-website.