Asielinstroom in januari 2021

Last update: 25 februari 2021

In januari bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en inreizende nareizigers) 1.346. Dat is een daling ten opzichte van december 2020  (1.899).

Ter vergelijking: in januari 2020 bedroeg de totale asielinstroom 2.587.

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in januari 872. In december was dat 1.216. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (266), Algerije (104), Marokko (62), Eritrea (44) en Nigeria (39).

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg 112. In december was dat 136. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Irak (16), Afghanistan (15), Iran, Marokko en Somalië (9), Algerije en Nigeria (5) en Oeganda (minder dan 5).

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers is ten opzichte van de maand december gedaald en bedroeg 362. In december was dat 547. De meeste nareizigers kwamen uit: Syrië (176),  Jemen (65), Turkije (36), Eritrea en Iran (beide 15) en Pakistan (13).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) is ten opzichte van de maand december gedaald en bedroeg 110. In december waren dat 165. De top 5 van herkomstlanden van AMV is: Syrië (44), Eritrea en Marokko (17), Algerije (11), Afghanistan, Sierra Leone, Soedan en Irak (minder dan 5) en de overige: 7.