Alle locaties voor ophalen bewijs van verblijf vluchtelingen Oekraïne beschikbaar

Last update: 25 juli 2022

De IND opent vandaag in Deventer de zesde locatie waar geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne - op afspraak - een bewijs van verblijf kunnen krijgen. Vorige week gingen al locaties voor Oekraïners open in Assen, Nieuwegein en Amsterdam, en daarvoor al locaties in Rijswijk en Den Bosch. Met deze zes locaties hoopt de IND dat iedereen vóór 1 september een afspraak kan maken.

Tot nog toe heeft de IND ruim 5.000 verblijfsbewijzen – meestal een sticker in het paspoort – kunnen verstrekken. De bedoeling is om komende week nog eens 5.000 stickers te plakken, en daarna tussen de 6.000 en 12.000 per week, mits daarvoor voldoende personeel beschikbaar is.

Tijdelijke medewerkers gezocht

Op elke stickerlocatie werken twee ervaren IND-medewerkers, die een team van uitzendkrachten aansturen. In de huidige, gespannen arbeidsmarkt is het echter een uitdaging om voldoende personeel te werven. We zoeken nu, met hulp van uitzendbureau Start People, op zeer korte termijn extra mensen die bij ons als loketmedewerker willen helpen op de stickerlocaties. En zo elke dag vluchtelingen uit Oekraïne helpen met het verkrijgen van hun verblijfsbewijs.

Sticker in paspoort

Met de sticker kunnen Oekraïners aantonen dat zij rechtmatig in Nederland verblijven, en onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Daardoor kunnen ze tot in ieder geval 4 maart 2023 in Nederland wonen en werken. Ook kunnen ze dankzij de richtlijn aanspraak maken op leefgeld, opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen.

1 september

De IND zet alles op alles om te zorgen dat iedereen voor 1 september een sticker kan ophalen – omdat binnenkort de visumvrije periode voor de groep gevluchte Oekraïners verloopt, en het dus extra fijn is om aan te kunnen tonen dat er sprake is van rechtmatig verblijf in Nederland. Lukt dat onverhoopt niet, bijvoorbeeld door het genoemde personeelsgebrek, dan zorgt de IND er samen met andere betrokken overheden en organisaties voor, dat dit geen consequenties heeft voor deze groep vluchtelingen uit Oekraïne.

Drukte

Alle vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente staan ingeschreven, krijgen de mogelijkheid een bewijs van verblijf op te halen op een IND locatie. Ze kunnen een afspraak maken voor één van deze locaties via de online afsprakenplanner, die in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland tot stand is gekomen. Er komen dagelijks nieuwe afspraken beschikbaar, afhankelijk van de hoeveelheid inzetbaar personeel. De IND adviseert om de afsprakenplanner regelmatig te raadplegen en te kiezen voor een afspraak in de eigen regio.

Extra opdracht

Het registreren van het verblijfsrecht van gevluchte Oekraïners is een extra taak voor de IND, die momenteel in de uitvoering toch al onder druk staat. Zo hebben we los van de Oekraïners meer asielaanvragen dan waarop de organisatie is ingericht. Bovendien wordt de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht steeds complexer  en zoeken we veel nieuw personeel. 

Wil je bij ons werken?

Heb je interesse om ons te komen helpen op een van deze locaties? Meer informatie over de vacatures is te vinden via https://startpeople.nl/ (zoeken op loketmedewerker). Andere vacatures vind je op Werken bij | IND.