Aanvraag voor verblijfsvergunning na 1 oktober afgewezen als Turken geen mvv hebben

Last update: 29 augustus 2022

Alle Turkse burgers en hun gezinsleden – ook diegene die onder het Associatierecht EEG-Turkije vallen – hebben een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig als zij langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven en nog geen verblijfsrecht in Nederland hebben. Vanaf 1 oktober 2022 worden aanvragen voor een verblijfsvergunning (behalve asiel) afgewezen als iemand geen geldige mvv heeft. Deze aanpassing hangt samen met de inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen, die sinds 1 januari 2022 geldt.  

Beleid aangepast

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft onlangs aangekondigd het beleid aan te passen. Dit is nodig om te voorkomen dat mensen die verplicht moeten inburgeren het examen in het buitenland kunnen ontlopen. Daarnaast kunnen illegale arbeid en verblijf en oneigenlijk gebruik van het Schengenvisum worden tegengaan.

De wijziging wordt ingevoerd voor aanvragen die de IND vanaf 1 oktober 2022 ontvangt.

Mvv-plicht

Turkse burgers die langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven moeten, zoals de meeste personen van buiten de EU, een verblijfsvergunning aanvragen. Een voorwaarde voor een verblijfsvergunning is een geldige mvv, tenzij daar in uitzonderlijke gevallen vrijstelling voor wordt gegeven. De mvv wordt tegelijkertijd met de verblijfsvergunning in het buitenland aangevraagd of door een referent in Nederland. Hiermee kan iemand Nederland inreizen. Eenmaal aangekomen kan de verblijfsvergunning bij het IND-loket worden opgehaald. Deze hoeft niet meer apart te worden aangevraagd.