250 overlastgevers in Ter Apel versneld afgewezen door de IND

Last update: 6 juli 2023

De afgelopen maanden heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zo’n 250 overlastgevers versneld afgewezen. Een speciaal team past de versnelde procedure toe op overlastgevende asielzoekers uit veilige landen, en nationaliteiten met een hoog afwijzingspercentage (zoals Algerije en Moldavië) en asielzoekers voor wie de Dublinprocedure van toepassing is. Er kan binnen deze aanpak alleen een afwijzing volgen, geen versnelde inwilliging. Op korte termijn wil de IND ongeveer 40 aanvragen per week van overlastgevers versneld afhandelen.

Procedure in acht dagen

Om overlastgevers in Ter Apel snel af te wijzen werken het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de IND nauw samen, met steun van de politie (AVIM). Een overlastgevende asielzoeker wordt (als dat nog nodig is) waar mogelijk met voorrang geïdentificeerd en geregistreerd (I&R) door de politie. De IND plant kort daarna het gehoor in. Na de beslissing prioriteert DT&V deze zaken voor de vertrekprocedure. Ook rechtbanken prioriteren wanneer nodig beroepszaken van overlastgevers.

Overlast wordt niet getolereerd

Tijdens het proces wordt duidelijk gemaakt dat overlast niet getolereerd wordt. Aanvragers worden begeleid naar afspraken die van belang zijn voor de procedure. Als ze niet op komen dagen kan de IND onder bepaalde voorwaarden inhoudelijk beslissen bij een no show, de uitnodiging moet dan bijvoorbeeld persoonlijk zijn overhandigd. De hele aanpak is erop gericht overlastgevers die geen recht hebben op asiel: en misbruik maken van de geboden gastvrijheid in Nederland, te ontmoedigen en snel af te wijzen.

Winkeldiefstal

Een aanvrager die bijvoorbeeld winkeldiefstal pleegt krijgt een versnelde procedure als er sprake is van een kansarme aanvraag en diegene verblijft in Ter Apel. Als diegene al door de I&R is kan de IND onder omstandigheden direct de rust- en voorbereidingstijd voor de procedure onthouden. Dat wil zeggen dat er direct een brief wordt overhandigd waarin staat dat de asielprocedure direct wordt gestart, er een gehoor plaatsvindt en de aanvrager een beschikking ontvangt waarmee de afronding van de procedure en het vertrek uit Nederland in gang wordt gezet.

Procesbeschikbaarheidslocatie

Het speciale team van de IND beslist ook op de aanvragen van asielzoekers die sinds vandaag opgevangen worden in de pilot procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) in Ter Apel. Hier worden asielzoekers opgevangen die weinig tot geen kans maken om in Nederland te mogen blijven. Zij moeten continue beschikbaar zijn voor hun procedure, zodat snel een besluit kan worden gegeven. Voor de IND is de continue beschikbaarheid van aanvragers belangrijk. Omdat het probleem is dat deze groep vaak niet komt opdagen bij gehoren.

Interview in VreemdelingenVisie

In VreemdelingenVisie van juli 2023 is een interview gepubliceerd met verschillende leden van het pilot interventieteam in Ter Apel. Hierin wordt de samenwerking en aanpak van het team toegelicht.