Afspraak maken DNA-onderzoek

Laatste update: 17 mei 2022

U wilt bij de IND een afspraak maken voor DNA-onderzoek. U hebt van ons een uitnodigingsbrief gekregen voor dit onderzoek. Op deze pagina maakt u een afspraak en leest u wat DNA-onderzoek is.

Wat is DNA-onderzoek?

Bij DNA-onderzoek vergelijken onderzoekers het DNA van gezinsleden. Elke persoon heeft unieke kenmerken. Deze kenmerken zitten in ons DNA. Ouders geven een deel van deze unieke kenmerken door aan hun kinderen. Dat betekent dat kinderen voor een deel hetzelfde DNA hebben als hun ouders. Bij DNA-onderzoek neemt een expert wat wangslijm van u en vergelijkt dat met het wangslijm van uw gezinsleden. De uitslag van het DNA-onderzoek bewijst of u wel of geen familie bent van elkaar.

DNA-onderzoek in stappen en kosten

DNA-onderzoek is gratis. Dit zijn de stappen in het DNA-onderzoek:

Stap 1. Bij het IND-loket in Den Haag stelt een medewerker uw identiteit vast.
Stap 2. Met een speciaal stokje neemt een medewerkers wangslijm af van de binnenkant van uw wang.
Stap 3. Een expert van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt het afgenomen DNA-materiaal. Dit duurt een paar weken.
Stap 4. Uitslag DNA-onderzoek: u bent wel of geen familie van de persoon die voor gezinshereniging naar Nederland wil komen.

Meer weten over het DNA-onderzoek

Lees de 'Bijlage Aanvraag DNA onderzoek bij gezinshereniging' die hoort bij het aanvraagformulier gezinshereniging.