Aanmeldproces Ter Apel: informatie voor hulpverleningsorganisaties

Laatste update: 9 januari 2023

Op deze pagina leest u informatie over het aanmeldproces van asielzoekers in Ter Apel. De informatie is bedoeld voor medewerkers van hulpverleningsorganisaties.  

 

Proces aanmelding

Om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen, volgen asielzoekers die zich in Ter Apel melden voor een eerste asielaanvraag een aangepast aanmeldproces. Hieronder leest u in stappen wat de asielzoeker hierbij kan verwachten.

Stap 1: Voorregistratie bij de IND

Een medewerker van de IND in Ter Apel registreert de basisgegevens van de asielzoeker. Zoals de nationaliteit, identiteit en herkomst. Dit is een voorregistratie en nog geen officiële asielaanvraag.  Ook krijgt de asielzoeker een grijs polsbandje en een afspraaknummer op een brief. Het is belangrijk dat de asielzoeker dit polsbandje en afspraaknummer goed bewaart. Deze zijn nodig om een afspraak te maken bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) (stap 3).  

Tijdens deze registratie maakt de IND voor het vervolgtraject een verdeling in 4 groepen: eerste aanvragers, amv’ers (minderjarigen), mvv’ers (nareizigers), en overige. Onder overige vallen bijvoorbeeld mensen die een tweede asielaanvraag doen of die zich opnieuw in Ter Apel melden om weer opvang via het COA te krijgen. Alleen de groep die een eerste asielaanvraag doet wordt tijdelijk opgevangen in Zoutkamp (stap 2). Voor de andere groepen wordt in principe opvang in Ter Apel geregeld.

Stap 2: Per bus naar tijdelijke opvanglocatie in Zoutkamp

Na de voorregistratie bij de IND neemt de asielzoeker plaats in een wachtruimte voor vertrek per bus naar een tijdelijke opvanglocatie in Zoutkamp (Marnewaard). Dit is bij de Willem Lodewijk van Nassaukazerne. Dit is geen nieuwe aanmeldlocatie, maar een extra wachtruimte omdat Ter Apel te vol zit. Naar verwachting vertrekken er 3 tot 5 bussen per dag van Ter Apel naar Zoutkamp. Het vervoer wordt gecoördineerd door SOS International. De asielzoeker verblijft 1 tot 5 nachten in Zoutkamp. Het is niet de bedoeling dat de asielzoeker op eigen gelegenheid naar Zoutkamp gaat. Iedereen die nog niet door de IND is geregistreerd, ook als degene al wel in een crisisnoodopvang zit, moet zich eerst in Ter Apel melden.

Stap 3: Plannen afspraak bij Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

Na aankomst in Zoutkamp wordt voor de asielzoeker door SOS International een afspraak gemaakt voor identificatie en registratie (I&R) bij de AVIM in Ter Apel of Budel. Hiervoor zijn het polsbandje en het afspraaknummer nodig. Asielzoekers kunnen zelf geen afspraak maken bij de politie.

Het COA heeft lijsten met afspraaknummers van mensen die de volgende dag naar Ter Apel of Budel gaan. Medewerkers hangen deze lijsten elke avond op in Zoutkamp. 

Stap 4: Identificatie en registratie in Ter Apel

De asielzoeker (en bagage) gaat per bus van Zoutkamp weer terug naar Ter Apel of Budel voor de I&R. Bij de I&R registreert een medewerker van de AVIM de persoonsgegevens van de asielzoeker, worden vingerafdrukken afgenomen en wordt een pasfoto gemaakt. Ook ondertekent de asielzoeker op dit moment de asielaanvraag. Hiermee heeft de asielzoeker officieel asiel aangevraagd in Nederland. De asielzoeker krijgt hierna een geel polsbandje.

Stap 5: Opvang in andere opvanglocatie in Nederland

Na de I&R gaat de asielzoeker naar de centrale ontvangstlocatie (col). Op deze locatie volgt de asielzoeker de vervolgstappen van het aanmeldproces. Denk aan een gesprek over gezondheid of controle op tuberculose (tbc). Dit betekent dat de asielzoeker niet terugkeert naar Zoutkamp. Soms is er onvoldoende plek in de col. Dan gaat de asielzoeker naar een andere opvanglocatie. Het is vooraf niet bekend waar de asielzoeker wordt opgevangen. Dit kan zijn op een reguliere opvanglocatie. Maar ook op een tijdelijke (crisis)opvanglocatie in een kazerne, paviljoen of boot, hotel of evenementenhal.

Stap 6: Uitnodiging voor gesprek bij IND

Binnen 3 maanden na de I&R krijgt de asielzoeker een uitnodiging voor een eerste gesprek bij de IND. Tijdens dit gesprek krijgt de asielzoeker vragen over de nationaliteit, identiteit en reisroute naar Nederland. Ook krijgt de asielzoeker tijdens dit gesprek de gelegenheid de redenen voor de asielaanvraag te vertellen. Hiermee is het aanmeldproces afgerond.

 

 

 

Vraag & antwoord

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Wat betekenen de verschillende polsbandjes?

  open minus
 • Wanneer gaan asielzoekers met een grijs bandje naar de politie voor registratie?

  open minus
 • Hoe krijgt de asielzoeker een uitnodiging voor het aanmeldgehoor?

  open minus
 • Kan een asielzoeker zelf naar Zoutkamp gaan om eerder aan de beurt te zijn bij de politie?

  open minus
 • Hoe zit het met werken, wonen, geld verdienen en gezondheidszorg voor asielzoekers?

  open minus