Dreigingsbeeld Statelijke Actoren

In februari dit jaar hebben de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het ‘DreigingsbeeldStatelijke Actoren’ uitgebracht. ​Deze publicatie biedt inzicht in welke nationale veiligheidsbelangen geschaad (kunnen) worden door statelijke actoren en op welke wijze dat gebeurt of kan gebeuren. Het doel van deze publicatie is om de dreiging aan de orde ter stellen en bewustzijn te creëren bij onder meer ondernemingen en instellingen. Deze publicatie is dan ook relevant voor (erkend) referenten in het kader van arbeid, onder meer bij de werving en selectie van werknemers voor wie verblijfsrecht wordt aangevraagd. Het is van belang bij een zorgvuldige werving en selectie aandacht te hebben voor statelijke dreigingen tegen Nederlandse nationale veiligheidsbelangen.  

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws