Contact

Op onze site vindt u veel informatie. Toch geen antwoord gevonden? Neem dan contact met ons op.

Wanneer is de IND gesloten?

De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). 
Op de volgende (feest)dagen is de IND niet geopend:

2017
Maandag  17 april (Tweede Paasdag)
Donderdag 27 april (Koningsdag)
Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
Donderdag  25 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 26 mei 
Maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag)
Maandag 25 december (Eerste Kerstdag) 
Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag)

Algemene vragen

Voor algemene vragen kunt u ons bereiken via e-mail. Geef in uw e-mail aan op welk telefoonnummer u te bereiken bent. Vragen over een lopende procedure ('dossiervragen') kunt u niet via email stellen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de IND.
De IND neemt deel aan maatschappelijke bijeenkomsten en geeft groepsvoorlichting op locatie.

Twitter

Stel uw vraag via Twitter via @IND_NL op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Vermeld vanwege uw privacy geen V-nummer.

Telefonisch

U kunt bellen voor algemene vragen, vragen over uw dossier of om een afspraak te maken bij het loket. Houdt u bij vragen over uw dossier het zaaknummer of het V-nummer bij de hand. Het V-nummer staat vermeld in de brieven die de vreemdeling en/of de referent van de IND krijgt. Het V-nummer staat ook op de achterkant van het verblijfsdocument (pasje), zie afbeelding hieronder. De IND is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17:00 uur.
Bel 088 043 04 30 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief).
Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31 88 043 04 30.

Loketten

De IND heeft 8 loketten  in Nederland. Bij deze loketten kunt u:

  • Informatie inwinnen over verblijf in Nederland (bijvoorbeeld werk, studie of gezinshereniging). Dit is alleen mogelijk op afspraak.
  • Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. Dit is alleen mogelijk op afspraak.
  • Een verblijfssticker of terugkeervisum ophalen. Dit is alleen mogelijk op afspraak.
  • Uw verblijfsdocument ophalen. Dit is niet op afspraak.
  • Uw vingerafdrukken laten afnemen en een pasfoto laten maken. Deze 'biometrische gegevens' kunt u zonder afspraak laten afnemen. Dit kan alleen als u een aanvraag voor een verblijfsvergunning bij de IND hebt ingediend en uw gegevens in ons systeem staan. Let op! Het is niet mogelijk om biometrie af te nemen bij loket Hoofddorp.

In alle gevallen moet u een geldig paspoort (dit kan ook een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort zijn) of ID-kaart van de EU, EER of Zwitserland meenemen. U moet ook uw verblijfsdocument meenemen. Hebt u een asielvergunning of bent u vrijgesteld van de eis om een buitenlands paspoort te hebben? Neem dan alleen uw verblijfsdocument mee. 

Schriftelijk

Ons postadres is:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Klantinformatiecentrum
Postbus 287
7600 AG  ALMELO

Bij schriftelijke communicatie met de IND vragen wij u kopieën op te sturen van de gevraagde documenten. 

Wilt u laten weten dat de IND te laat is met beslissen?

Als de IND te laat is met beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift, heeft de IND de wettelijke beslistermijn overschreden. U kunt hiervan zelf schriftelijk een melding maken. Dit heet in gebreke stellen en kan alleen per brief of fax.

U kunt het formulier sturen naar:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 10
7600 AA Almelo
Faxnummer: 088 04 32951

Klacht

U wilt een klacht indienen, maak hiervoor gebruik van dit formulier.

Daarna stuurt u het formulier en de bijlagen naar:
Immigratie en Naturalisatiedienst
Postbus 10
7600 AA Almelo
Of per fax naar: 088 04 32951

Telefonische oplichting

De IND heeft signalen ontvangen dat oplichters zich voordoen als medewerkers van de IND of andere overheidsinstellingen. Deze oplichters proberen u geld te laten overmaken op hun rekening. Zij bellen met een zichtbaar 088- of 070-nummer. De IND belt niet met een zichtbaar telefoonnummer.

Krijgt u met deze oplichting te maken, meld dit dan direct bij de IND. Dit kan via telefoonnummer 088 04 30470 en via het mailadres meldpunt@ind.minvenj.nl. Daarnaast adviseren wij u aangifte te doen bij de politie.

Fraude en handhaving

De handhaving van de IND richt zich op de aanpak van fraude, misbruik van migratieprocedures en migratiecriminaliteit. De IND werkt daarin samen met andere organisaties, zoals o.a. gemeenten, Politie, Koninklijke Marechaussee, KvK, Belastingdienst, UWV, SvB en Inspectie SZW.

Voorbeelden van fraude, misbruik en migratiecriminaliteit:

  • Aangaan van een schijnhuwelijk of schijnrelatie;
  • Gebruik maken van valse of vervalste documenten, waaronder identiteitsdocumenten (bv. Paspoort);
  • Fraude met financiële middelen, bv. misbruik PGB, gefingeerde dienstverbanden etc.;
  • Arbeidsuitbuiting, mensenhandel of mensensmokkel.

Consequenties

Als de IND vaststelt dat een vreemdeling of een (erkend) referent misbruik of fraude heeft gepleegd, kan de IND maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het afwijzen van de aanvraag voor een verblijfsvergunning of het verzoek Nederlander te worden, of het intrekken van een al verleende verblijfsvergunning. Daarnaast doet de IND aangifte bij de politie als zij een strafbaar feit  vaststelt. Het gaat dan om fraude, valsheid in geschrifte, jezelf uitgeven voor iemand anders e.d.

Ook mag de IND bestuurlijke boetes opleggen en kosten voor terugkeer gemaakt door de IND (en mogelijke andere overheidsorganisaties) terugvorderen.

Wilt u melding maken van een geval van fraude, misbruik of andere vertrouwelijke informatie? Dan kunt u gebruik maken van het formulier fraudesignaal.

Wilt u liever eerst telefonisch contact? U kunt bellen met het Informatie Knooppunt IND (IKP-IND) via telefoonnummer 088-0436663.

Adressen

Let op! Informatie inwinnen bij de loketten is alleen mogelijk op afspraak.
Bel 088 043 04 30 tussen 09.00 en 17.00 om een afspraak te maken bij een loket.
 
Let op! Neem bij uw bezoek aan het IND-loket een geldig paspoort (dit kan ook een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort zijn) of ID-kaart van de EU, EER of Zwitserland mee. U moet ook uw verblijfsdocument meenemen. Hebt u een asielvergunning of bent u vrijgesteld van de eis om een buitenlands paspoort te hebben? Neem dan alleen uw verblijfsdocument mee.

Loketten

1.  IND-loket Amsterdam
Stadhouderskade 85
1073 AT AMSTERDAM

Openingstijden:
Ma- vr: 9.00 – 16.00 uur

2.  IND-loket Eindhoven
Rijksverzamelgebouw “Hooghuis”
Keizersgracht 5
5611 GB Eindhoven

Openingstijden:
Ma – vr: 9.00 – 16.00 uur

3.  IND-loket Den Bosch
De Magistraat
Magistratenlaan 222
5223 MA Den Bosch

Openingstijden:
Ma-vr: 9.00 – 16.00 uur

4.  IND-loket Hoofddorp
Pharos
Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Openingstijden:
ma-di-do: 09-00-16.00 uur.
Woe en vrij: gesloten

Let op: informatieloketten tijdelijk gesloten. Het is wel mogelijk om documenten op te halen.


Let op: geen afname biometrische kenmerken.

 

5.  IND-loket Rotterdam
Groot Handelsgebouw
Conradstraat 28
3013 AP Rotterdam

Openingstijden:
Ma-vr: 9.00-16.00 uur.

6.  IND-loket Rijswijk
Churchillhof
Sir Winston Churchillaan 293
2288 DC Rijswijk

Openingstijden:
Ma-vr 9.00 - 16.00 uur

7.  IND Loket Utrecht
Bergstraat 58
3511 RS

Openingstijden:
Ma-vr: 9.00-16.00 uur

8. IND Loket Zwolle
Rijkskantoor 'La Grande Vitesse'
Zuiderzeelaan 43-51
8017 JV  Zwolle

Openingstijden:
Ma-vr: 9.00-16.00 uur

IND Kantoren

Den Bosch

Aanmeldcentrum Den Bosch
Leeghwaterlaan 16
5223 BA 's-Hertogenbosch

Den Bosch 'De Magistraat'

Magistratenlaan 222
5223 MA Den Bosch

Hoofddorp

Hoofddorp 'Pharos'
Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Rijswijk

Hoofdkantoor Rijswijk 'The Crown'
Dr. H. Colijnlaan 341
2283 XL Rijswijk

Rijswijk 'Churchillhof'
Sir Winston Churchilllaan 293
2288 DC Rijswijk

Rijswijk 'De Prins'
Dr. H. Colijnlaan 306
2283 ZA Rijswijk

Schiphol

Justitieel Complex Schiphol (JCS)
Duizenbladweg 100
1171 VA Badhoevedorp

Ter Apel

Aanmeldcentrum Ter Apel
Ter Apelervenen 3
9561 MC Ter Apel

Utrecht

Kennis- en Leercentrum Utrecht
Nijenoord 6
3552 AS Utrecht

Zevenaar

Zevenaar
Heilige Huisjes 1
6905 AA Zevenaar

Zwolle

Rijkskantoor 'La Grande Vitesse'
Zuiderzeelaan 43-51
8017 JV Zwolle

Post

Algemene post

Het algemene postadres van de IND is:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Klantinformatiecentrum
Postbus 287
7600 AG  ALMELO

Post voor aanvragen

Hebt u een aanvraag ingediend bij de IND en wilt u post sturen? Dan gebruikt u een van de volgende adressen. U kunt ook aangetekende post naar deze adressen sturen.

Let op: stuur alleen kopieën van documenten naar de IND. U bewaart de originelen zelf.

Asielaanvragen:
Directie Asiel & Bescherming
Postbus 266
7600 AG  ALMELO

Asielaanvragen in Dublinprocedure:
Team Dublin
Postbus 269
7600 AG  ALMELO

Aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf, verblijfsvergunning regulier of de verlenging van een verblijfsvergunning regulier met een economisch verblijfsdoel zoals arbeid of studie:
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 245
7600 AE  ALMELO

Aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning regulier met een sociaal verblijfsdoel, zoals gezinshereniging:
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 287
7600 AG  ALMELO

Verzoek tot verkrijgen Nederlandse nationaliteit ingediend bij de Nederlandse gemeente, procedure rond afstand doen huidige nationaliteit en (hoger) beroep in een naturalisatiezaak:
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 280
7600 AG  ALMELO

Naturalisatieverzoeken ingediend op Aruba, Curacao, Sint Maarten, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) of bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland; intrekking Nederlanderschap; nationaliteitsvraagstukken en (hoger) beroep naturalisatie/nationaliteitszaak:
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 285
7600 AG  ALMELO

Visa-aanvragen kort verblijf:
Visadienst
Postbus 3002
7600 EA  ALMELO

(Hoger) beroep tegen een beslissing van de IND, behalve naturalisatiezaken en nationaliteitszaken:
Juridische Zaken
Postbus 258
7600 AG  ALMELO

M93 en ongewenstverklaringen:
Titel en Identiteit
Postbus 257
7600 AG  ALMELO

Klachten en ingebrekestellingen:
Postbus 10
7600 AA  ALMELO

Fax

Hebt u een aanvraag ingediend bij de IND en wilt u een fax sturen? Dan gebruikt u een van de volgende faxnummers.

Afdeling 1F
088-04 32707

Asiel en Bescherming Team 2 en 3
Regulier Verblijf en Nederlanderschap Team 6
088-04 32879

AC Den Bosch
088-04 37700

AC Schiphol
Administratie en VA
088-07 54003
CCP, planning en bewaring
088-07 54110

AC Ter Apel
088-04 32950

AC Zevenaar
AA-procedure
088-04 32768
VA-procedure
088-04 32773

Team Dublin
088 - 04 31450

Hervestigingszaken
088 - 04 32837

Juridische Zaken Den Bosch
088 - 04 33043

Juridische Zaken Den Haag
088 - 04 34168 

Juridische Zaken Zwolle
088 - 04 36040

Loket Kennis- en Arbeidsmigratie 
088 - 04 32876

Loket Studie Verkort 
088 - 04 32857

Nationaliteit en naturalisatie Rijswijk 
088 - 04 34165

Naturalisatie Hoofddorp 
088 - 04 32709

Naturalisatie Rijswijk 
088 - 04 32847

Regulier verblijf Den Bosch 
088 - 04 33049

Regulier verblijf Hoofddorp 
088 - 04 39038

RVN Team 2, 3 en 4 Zwolle 
088 - 04 32955

Speciale Zaken 
088 - 04 32838

Titel en Identiteit 
088 - 04 32718 

Visadienst 
088 - 04 32853

Informatie voor de pers

Bent u journalist of een andere vertegenwoordiger van de media? Met vragen over immigratie en/of naturalisatie kunt u terecht bij een van de woordvoerders van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Delen