Verzoek om stukken of gegevens

​U kunt stukken uit uw IND-dossier inzien. Als een origineel document bij de IND is ingediend, kunt u om teruggave vragen. Ook kunt u vragen om uw gegevens die de IND beheert te bekijken. Hierbij kan het gaan om informatie over het verblijf of over persoonsgegevens. U mag dit verzoek zelf indienen, maar het is ook mogelijk om een andere persoon te vragen om dit voor u te doen. Wilt u gebruik maken van deze rechten? Klik dan op de knop en vul het formulier in.

Verzoek om stukken of gegevens

Of stuur een brief naar:

IND
ter attentie van Privacy Officer
Postbus 17
9560 AA  Ter Apel

In de brief zet u:

  • Een omschrijving van de gegevens die u wilt ontvangen, wilt laten aanvullen, corrigeren of verwijderen of waartegen u bezwaar wilt maken.
  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum van de persoon die het verzoek doet.
  • De handtekening van de persoon die het verzoek doet.
  • Een kopie van de pagina's met identiteitsgegevens van een geldig paspoort, óf kopie van de voor- en achterkant van een geldige identiteitskaart of Nederlandse verblijfsvergunning. U kunt ervoor kiezen om uw pasfoto en uw Burgerservicenummer (BSN) of persoonsnummer onzichtbaar te maken. Kijk op hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs voor meer informatie.
  • Doet u voor iemand anders een verzoek? De persoon voor wie u het verzoek doet, moet u machtigen. Stuur een ondertekende machtiging mee met een kopie paspoort van de gemachtigde. De advocaat van de indiener van het verzoek is altijd gemachtigd om een verzoek te doen.
  • Indien van toepassing: een kopie overlijdensakte van betrokkene.

U ontvangt binnen een maand een reactie op uw verzoek. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd. Dit gebeurt als de IND meer tijd nodig heeft.