Verzoek om stukken of gegevens

​U kunt stukken uit uw IND-dossier inzien. Als een origineel document bij de IND is ingediend, kunt u om teruggave vragen. Ook kunt u vragen om uw gegevens die de IND beheert te bekijken. Hierbij kan het gaan om informatie over het verblijf of over persoonsgegevens. U mag dit verzoek zelf indienen, maar het is ook mogelijk om een andere persoon te vragen om dit voor u te doen. Wilt u gebruik maken van deze rechten? Klik dan op de knop en vul het formulier in.

Verzoek om stukken of gegevens

Of stuur een brief naar:

IND
ter attentie van Privacy Officer
Postbus 17
9560 AA  Ter Apel

In de brief zet u:

  • Een omschrijving van de gegevens die u wilt ontvangen, wilt laten aanvullen, corrigeren of verwijderen of waartegen u bezwaar wilt maken.
  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum van de persoon die het verzoek doet.
  • De handtekening van de persoon die het verzoek doet.
  • Een kopie van de pagina's met identiteitsgegevens van een geldig paspoort, óf kopie van de voor- en achterkant van een geldige identiteitskaart of Nederlandse verblijfsvergunning. U kunt ervoor kiezen om uw pasfoto en uw Burgerservicenummer (BSN) of persoonsnummer onzichtbaar te maken. Kijk op hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs voor meer informatie.
  • Doet u voor iemand anders een verzoek? De persoon voor wie u het verzoek doet, moet u machtigen. Stuur een ondertekende machtiging mee met een kopie paspoort van de gemachtigde. De advocaat van de indiener van het verzoek is altijd gemachtigd om een verzoek te doen.
  • Indien van toepassing: een kopie overlijdensakte van betrokkene.

U ontvangt binnen een wettelijke termijn van 1 maand een reactie op uw verzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals inzage in persoonsgegevens. Voor verzoeken zoals teruggave van originele documenten geldt geen wettelijke termijn.

Stukken van vóór 1986

U kunt stukken uit de periode vóór 1986 niet opvragen bij de IND. Stuur in dat geval een verzoek naar het Nationaal Archief via info@nationaalarchief.nl.