Status van de aanvraag

Wilt u de status van uw aanvraag weten? Elke aanvraag heeft een wettelijke of redelijke beslistermijn. De IND kan deze hele termijn gebruiken voor de behandeling van uw aanvraag.

Volg uw aanvraag in Mijn IND.

Is de beslistermijn van uw aanvraag nog niet verlopen? Dan is uw aanvraag nog in behandeling. Wij kunnen u dan geen nadere informatie geven.