Integriteitsmelding

Vermoedt u dat een medewerker van de IND niet eerlijk of onbetrouwbaar handelt? Meld dit bij het Bureau Integriteit van de IND.

Email

​Stuur uw melding per e-mail naar: bi@ind.nl.

Post

Immigratie- en Naturalisatiedienst
t.a.v. Bureau Integriteit
Postbus 16275
2500 BG Den Haag