Integriteitsmelding

​Vermoedt u dat een medewerker van de IND niet eerlijk of onbetrouwbaar handelt?

​U kunt dit melden bij het Bureau Integriteit van de IND. Stuur uw melding per e-mail naar: bi@ind.nl.

U kunt uw melding ook per post sturen naar:

IND
t.a.v. Bureau Integriteit
Postbus 16275
2500 BG Den Haag