Vertrouwelijke informatie of fraude melden

​De handhaving van de IND richt zich op de aanpak van fraude, misbruik van migratieprocedures en migratiecriminaliteit. De IND werkt daarin samen met andere organisaties, zoals o.a. gemeenten, Politie, Koninklijke Marechaussee, KvK, Belastingdienst, UWV, SvB en Inspectie SZW.

Wanneer is iets mogelijk fraude, misbruik of migratiecriminaliteit?​

Voorbeelden van fraude, misbruik en migratiecriminaliteit:

  • Aangaan van een schijnhuwelijk of schijnrelatie;
  • Gebruik maken van valse of vervalste documenten, waaronder identiteitsdocumenten (bv. Paspoort);
  • Fraude met financiële middelen, bv. misbruik PGB, gefingeerde dienstverbanden etc.;
  • Arbeidsuitbuiting, mensenhandel of mensensmokkel.

Consequenties

Als de IND vaststelt dat een vreemdeling of een (erkend) referent misbruik of fraude heeft gepleegd, kan de IND maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het afwijzen van de aanvraag voor een verblijfsvergunning of het verzoek Nederlander te worden, of het intrekken van een al verleende verblijfsvergunning. Daarnaast doet de IND aangifte bij de politie als zij een strafbaar feit vaststelt. Het gaat dan om fraude, valsheid in geschrifte, jezelf uitgeven voor iemand anders e.d.

Ook mag de IND bestuurlijke boetes opleggen en kosten voor terugkeer gemaakt door de IND (en mogelijke andere overheidsorganisaties) terugvorderen.

Wilt u melding maken van een geval van fraude, misbruik of andere vertrouwelijke informatie? Dan kunt u gebruik maken van het formulier hieronder.

Wilt u liever eerst telefonisch contact? U kunt bellen met het Handhavingsinformatieknooppunt (HIK) via telefoonnummer 088-0436663.

Meer informatie

Fraude en handhaving bij de IND

Formulier melden vertrouwelijke informatie of fraude

U kunt via dit formulier een melding maken van mogelijke migratie gerelateerde fraude of misbruik. U kunt alleen een melding doen in de volgende situaties:

  • U wilt een melding doen over een persoon die al in Nederland is.
  • U wilt een melding doen over een persoon die nog naar Nederland moet komen.
  • U wilt een melding doen over een bedrijf dat in Nederland is gevestigd.

Is de persoon of het bedrijf in een ander land? Neem dan contact op met de autoriteiten van dat land. 

Voor sommige meldingen kunt u niet bij ons terecht. In onderstaande gevallen kan de IND uw melding niet verwerken. Klik op de link om uw melding door te geven aan de juiste instantie:

Twijfelt u of de IND uw melding kan behandelen? Neem dan eerst contact met het Handhavingsinformatieknooppunt via telefoonnummer 088-0436663.

Heeft uw melding een spoedeisend karakter? Dan kunt u ons beter bellen op 088 043 6663.

Gegevens over de melding