De IND is te laat met beslissen

De IND moet van de wet binnen een bepaalde periode beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Dat noemen we de beslistermijn. De IND is te laat met beslissen als deze beslistermijn voorbij is. 

Is de beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar voorbij? En heeft u nog geen beslissing van de IND ontvangen? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Dat betekent dat u ons een laatste kans geeft om alsnog te beslissen op uw aanvraag of bezwaar.

Beslistermijn

De beslistermijn voor iedere aanvraag verschilt. U heeft een aanvraag of bezwaarschrift opgestuurd. In de brief die u van de IND heeft gekregen staat wanneer de IND een beslissing neemt.

Soms verlengen we de beslistermijn. Dit betekent dat het langer duurt voordat u een beslissing krijgt van de IND. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de IND u vraagt extra informatie te sturen. Of wanneer de IND zelf extra onderzoek moet doen. Als wij de beslistermijn verlengen, krijgt u hierover een brief van de IND. De periode van verlenging tellen we op bij de wettelijke beslistermijn.

IND in gebreke stellen

Als u de IND In gebreke wilt stellen, gebruikt u het formulier 'Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen'. U kunt ook iemand anders vragen de IND voor u in gebreke te stellen. U moet deze persoon dan wel machtigen.

Hoe werkt het?

Nadat de IND uw formulier heeft gekregen, heeft de IND twee weken om toch nog een beslissing te nemen. Doet de IND dat niet, dan gaat er automatisch een boete (dwangsom) lopen. De IND moet deze dwangsom betalen als:

  1. De beslistermijn voorbij is; en
  2. De IND een ingebrekestelling heeft ontvangen; en
  3. De IND daarna niet binnen 2 weken toch nog heeft beslist.

De dwangsom gaat automatisch in. U hoeft daar niet apart om te vragen. Deze dwangsom wordt zo opgebouwd:

  • de eerste 14 dagen € 23 voor iedere dag,
  • de tweede 14 dagen € 35 voor iedere dag
  • de derde 14 dagen € 45 voor iedere dag.

Het bedrag is maximaal € 1.442.  Wilt u het geld ontvangen op een andere bankrekening dan uw eigen bankrekening? Gebruik dan het formulier 'Machtiging ontvangst gelden'

Postadres

Stuur de ingebrekestelling en eventuele machtiging naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 14
9560 AA  TER APEL
Fax: 088 04 32951 

Beroep bij de rechtbank

Heeft de IND binnen twee weken na de ingebrekestelling nog steeds niet beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. De rechter bepaalt dan een periode waarbinnen de IND alsnog moet beslissen.

Heeft de IND niet beslist binnen deze periode van de rechter? Dan krijgt de IND van de rechter ook een dwangsom.