• Home
  • Wat is een zelfstandig inkomen?

Wat is een zelfstandig inkomen?

​Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat u zelf verdient. Of een uitkering waarvoor u eerder premies hebt betaald. U leest nu per inkomenssoort meer informatie over de zelfstandigheid van het inkomen.

Inkomen uit werk in loondienst

Inkomen uit werk in loondienst is zelfstandig als uw werkgever belastingen en sociale premies inhoudt op uw salaris.

Inkomen uit een eigen bedrijf

Werkt u als zelfstandig ondernemer of freelancer? Dan is uw inkomen zelfstandig als u belasting betaalt over de winst uit uw bedrijf.

Inkomen uit een uitkering

Een uitkering is alleen zelfstandig inkomen als u belastingen en sociale premies hierover hebt betaald. Dit geldt in ieder geval voor de volgende uitkeringen:

  • werkloosheidsuitkering;
  • ziektewetuitkering;
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • AOW-uitkering.

Uitkeringen die worden betaald uit algemene middelen zijn geen zelfstandig inkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering, uitkering van de Participatiewet of een Wajong-uitkering.

Inkomen uit eigen vermogen

Inkomen uit eigen vermogen is bijvoorbeeld:

  • dividend op aandelen of obligaties;
  • rente op spaargeld;
  • winst op beleggingen.

Het eigen vermogen zelf is geen inkomen, alleen de inkomsten die u krijgt uit het eigen vermogen. De bron van het eigen vermogen mag niet worden aangetast. Dit betekent dat het eigen vermogen, bijvoorbeeld uw spaargeld, niet kleiner wordt. Dit inkomen is zelfstandig als u hierover belasting hebt betaald.

Ander inkomen

Hebt u een ander inkomen? Neem dan contact op met de IND.

Verblijfsvergunning studie of wetenschappelijk onderzoek

Hebt u een verblijfsvergunning studie of wetenschappelijk onderzoek? En vraagt u een verblijfsvergunning aan voor uw familielid? U toont uw inkomen aan op dezelfde manier als bij uw eigen aanvraag. U hebt bijvoorbeeld een beurs, geld op uw bankrekening, of u krijgt geld van een sponsor in Nederland of het buitenland. U moet wel laten zien dat u genoeg geld hebt voor uzelf en uw partner of gezin.