• Home
  • Voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd: inkomen

Voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd: inkomen

​U wilt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Eén van de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning is dat u inkomen hebt. Op deze pagina leest u wat de inkomenseisen zijn.

De inkomenseisen zijn:

  1. U verdient een zelfstandig inkomen: dit is een inkomen waarover u belastingen en premies betaalt.
  2. Uw inkomen is duurzaam: dit betekent dat u uw inkomen lang genoeg ontvangt.
  3. U hebt voldoende inkomen: dit betekent dat uw inkomen hoog genoeg is.

De eisen worden nu verder toegelicht.

1. U verdient een zelfstandig inkomen

Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat u zelf verdient en waarover u belastingen en premies betaalt. Lees of uw inkomen zelfstandig is.

2. Uw inkomen is duurzaam

Uw inkomen is duurzaam als u het inkomen langere tijd ontvangt. Kijk op de pagina Wanneer is mijn inkomen duurzaam? voor meer informatie over de duurzaamheid van uw inkomen.

3. U hebt voldoende inkomen

Het bedrag dat u moet verdienen, heet het normbedrag. Het normbedrag is gelijk aan 70% van het wettelijk minimumloon. Het minimumloon en het normbedrag veranderen elke 6 maanden, op 1 januari en op 1 juli. Kijk hoe hoog het normbedrag is. En lees hoe de hoogte van uw inkomen wordt berekend.

U mag verschillende inkomens bij elkaar optellen

U kunt bijvoorbeeld inkomen uit werk bij meerdere werkgevers bij elkaar optellen. Of loon bij een werkgever en winst uit een eigen bedrijf. Elk inkomen moet wel voldoen aan de regels die gelden voor dat inkomen. Alle inkomens bij elkaar opgeteld moeten minimaal gelijk zijn aan het normbedrag.

Meerekenen inkomen gezinslid

Hebt u zelf geen inkomen? Of voldoet uw inkomen niet aan de eisen? U mag het inkomen van uw partner of ouder meetellen. Hiervoor gelden de volgende eisen:

  • U en uw gezinslid wonen samen.
  • Uw gezinslid is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning in Nederland.

Laat u samen met uw gezinslid inkomen zien? Dan moet u wel allebei een inkomen hebben dat zelfstandig en duurzaam is. Voor de hoogte van het inkomen, kunt u de inkomens bij elkaar optellen.

Kijk voor de normbedragen die dan gelden bij ‘Een gezinslid toont het inkomen aan of u toont het inkomen samen aan’.

Voldoet uw inkomen niet aan de eisen? Soms wordt uw aanvraag niet afgewezen

Dit geldt alleen voor de aanvraag regulier onbepaalde tijd. En dus niet voor de status EU-langdurig ingezetene. U moet altijd bewijs van het inkomen van u en uw gezinsleden meesturen met uw aanvraag. Maar in deze situaties wordt uw aanvraag regulier onbepaalde tijd niet afgewezen als uw inkomen niet aan de eisen voldoet:

U hebt al 10 jaar of langer achter elkaar een verblijfsvergunning

U mag geen verblijfsgat hebben gehad. Een verblijfsgat is een periode waarin u geen geldige verblijfsvergunning had. Bent u ook Nederlander geweest? Dan mag u die jaren ook meerekenen.

U bent 18 jaar of ouder en hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw ouders gehad

U hebt uw hoofdverblijf niet buiten Nederland verplaatst. En de gezinsband met uw ouders is niet verbroken binnen 1 jaar nadat uw de verblijfsvergunning voor verblijf bij uw ouders had gekregen. Dit betekent dat u niet op uzelf bent gaan wonen. En dat u geen gezin bent begonnen door te gaan samenwonen of trouwen.
Bent u student? En woont u op kamers? Dan bestaat de gezinsband met uw ouders nog steeds.

U bent 18 jaar of ouder en bent in Nederland geboren

Of u bent voordat u 3 jaar oud werd in Nederland komen wonen. U hebt uw hoofdverblijf niet buiten Nederland verplaatst. 


Wat is het wettelijk minimumloon?

​Het wettelijk minimumloon is het minimale loon dat een werkgever u moet betalen. Dit staat in de wet.