• Home
  • Voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor medische behandeling: inkomen

Voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor medische behandeling: inkomen

​U komt naar Nederland voor een medische behandeling. Eén van de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning is dat u inkomen hebt. Op deze pagina leest u de inkomenseisen.

​De inkomenseisen zijn:

  1. U verdient een zelfstandig inkomen: dit is een inkomen waarover u belastingen en premies betaalt.
  2. Uw inkomen is duurzaam: dit betekent dat u uw inkomen lang genoeg ontvangt.
  3. U hebt voldoende inkomen: dit betekent dat uw inkomen hoog genoeg is.

De eisen worden nu verder toegelicht.

1. U verdient een zelfstandig inkomen

Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat u zelf verdient. En waarover u belastingen en premies hebt betaald. Lees of uw inkomen zelfstandig is.

2. Uw inkomen is duurzaam

Uw inkomen is duurzaam als u het inkomen langere tijd ontvangt, bijvoorbeeld nog minimaal 12 maanden. Kijk op de pagina Wanneer is mijn inkomen duurzaam? voor meer informatie over de duurzaamheid van uw inkomen.

Is de duur van de medische behandeling korter dan 12 maanden? Dan is het inkomen duurzaam als u het inkomen ontvangt voor de duur van de medische behandeling. Bijvoorbeeld: uw medische behandeling duurt (naar verwachting) 6 maanden. Uw inkomen is duurzaam als u het inkomen nog 6 maanden ontvangt.

3. U hebt voldoende inkomen

Het bedrag dat u moet verdienen, heet het normbedrag. Het normbedrag is gelijk aan 70% van het [wettelijk minimumloon] als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent. Of gelijk aan het minimumloon als u met uw partner naar Nederland komt. Het minimumloon en het normbedrag veranderen elke 6 maanden, op 1 januari en op 1 juli. Kijk hoe hoog het normbedrag voor u is. En lees hoe de hoogte van uw inkomen wordt berekend.

U mag verschillende inkomens bij elkaar optellen

U kunt bijvoorbeeld inkomen uit werk bij meerdere werkgevers bij elkaar optellen. Of loon bij een werkgever en winst uit een eigen bedrijf. Elk inkomen moet wel voldoen aan de regels die gelden voor dat inkomen. Alle inkomens bij elkaar opgeteld moeten minimaal gelijk zijn aan het normbedrag.

Iemand anders mag uw verblijf in Nederland betalen

Hebt u zelf geen inkomen? Of is uw inkomen niet hoog genoeg? Dan kan iemand in Nederland uw verblijf voor medische behandeling betalen. Deze persoon is uw financier.

Voor deze persoon gelden dezelfde inkomenseisen, maar het normbedrag is hoger. Uw financier moet voldoende inkomen hebben voor zijn eigen gezinssituatie plus 90% van het minimumloon als u een alleenstaande of alleenstaande ouder bent. Of voldoende inkomen voor zijn eigen gezinssituatie plus het minimumloon als u met uw partner naar Nederland komt. Kijk hoe hoog het normbedrag voor uw financier is.

Uw financier mag het inkomen van zijn partner meerekenen

Woont uw financier samen met een partner? En is deze partner Nederlander of heeft de partner een geldige Nederlandse verblijfsvergunning? Dan mag uw financier het inkomen van zijn partner meerekenen. Zij moeten dan allebei een inkomen hebben dat voldoet aan de eisen, dus een zelfstandig en duurzaam inkomen. Voor de hoogte van het inkomen, kunnen zij de zelfstandige en duurzame inkomens bij elkaar optellen.