• Home
  • Voorwaarde voor een verblijfsvergunning au pair: inkomen van het gastgezin

Voorwaarde voor een verblijfsvergunning au pair: inkomen van het gastgezin

​U wilt gastgezin zijn voor een au pair. Eén van de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning is dat het gastgezin inkomen heeft. Op deze pagina leest u wat de inkomenseisen zijn.

De inkomenseisen zijn:

  1. U verdient een zelfstandig inkomen: dit is een inkomen waarover u belastingen en premies betaald.
  2. Uw inkomen is duurzaam: dit betekent dat u uw inkomen lang genoeg ontvangt.
  3. U hebt voldoende inkomen: dit betekent dat uw inkomen hoog genoeg is.

De eisen worden nu verder toegelicht.

1. U verdient een zelfstandig inkomen

Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat u zelf verdient. En waarover u belastingen en premies hebt betaald. Lees of uw inkomen zelfstandig is.

2. Uw inkomen is duurzaam

Uw inkomen is duurzaam als u het inkomen langere tijd ontvangt, bijvoorbeeld nog minimaal 12 maanden. Kijk op de pagina Wanneer is mijn inkomen duurzaam? voor meer informatie over de duurzaamheid van uw inkomen.

3. U hebt voldoende inkomen

Het bedrag dat u moet verdienen, heet het normbedrag. Het normbedrag is gelijk aan het wettelijk minimumloon plus 50% van het minimumloon. Of voor alleenstaande ouders 70% van het minimumloon plus 50% van het minimumloon. Het minimumloon en het normbedrag veranderen elke 6 maanden, op 1 januari en op 1 juli. Kijk hoe hoog het normbedrag voor u is. En lees hoe de hoogte van uw inkomen wordt berekend.

U mag verschillende inkomens bij elkaar optellen

U kunt bijvoorbeeld inkomen uit werk bij meerdere werkgevers bij elkaar optellen. Of loon bij een werkgever en winst uit een eigen bedrijf. Elk inkomen moet wel voldoen aan de regels die gelden voor dat inkomen. Alle inkomens bij elkaar opgeteld moeten minimaal gelijk zijn aan het normbedrag.

U kunt het inkomen samen aantonen

Woont u samen met uw partner? En heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning? Dan kunt u het inkomen samen aantonen. U moet dan wel allebei een inkomen hebben dat voldoet aan de eisen, dus een zelfstandig en duurzaam inkomen. Voor de hoogte van het inkomen, kunt u de zelfstandige en duurzame inkomens bij elkaar optellen.

Wat is het wettelijk minimumloon?

​Het wettelijk minimumloon is het minimale loon dat een werkgever u moet betalen. Dit staat in de wet.