• Home
 • Zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen

In verband met werkzaamheden aan kunnen verstoringen optreden in onze online dienstverlening. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen

​Als u een verblijfsvergunning aanvraagt moet u of uw referent een inkomen hebben. Dit inkomen moet zelfstandig, voldoende en duurzaam zijn. Op deze pagina leest u wanneer uw inkomen voldoende is. U leest ook wat zelfstandig en duurzaam inkomen is. 

Voldoende inkomen

U moet aantonen dat u voldoende inkomen hebt. Of uw referent toont aan dat hij voldoende inkomen heeft. Meestal moet het inkomen minimaal gelijk zijn aan het wettelijk minimumloon. Soms geldt een andere inkomenseis.  In de tabellen op deze pagina leest u de inkomenseis voor de verblijfsvergunning die u gaat aanvragen.

Aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid

​Verblijf bij echtgenoot of partner


Echtparen en ongehuwd samenwonenden

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.594,20
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.721,74

​Verblijf bij ander familielid

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​​​€ 1.594,20
​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 1.721,74

Alleenstaande ouders

​​​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​​​€ 1.115,94
​​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld​​​€ 1.205,21

Aanvraag voor een verblijfsvergunning studie

De inkomenseis voor studie is gelijk aan het bedrag dat Nederlandse studenten krijgen volgens de Wet Studiefinanciering. Dit bedrag is zonder het les- en collegegeld.

​Soort studie

Bedrag per maand

Hbo of universiteit​€ 870,46
Middelbaar onderwijs en mbo​€ 714,82

Studie betaald door een derde persoon in Nederland

De student kan op verschillende manieren aantonen dat hij voldoende inkomen heeft. Als een persoon in Nederland de studie betaalt, moet deze persoon voldoende inkomen hebben voor zijn eigen gezinssituatie aangevuld met het bedrag van de Wet Studiefinanciering. De bedragen worden dan:

Hbo of universiteit


Echtparen en ongehuwd samenwonenden

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​​€ 2.464,66
Sv-loon per maand met vakantiegeld​​€ 2.592,20

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

​​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​​€ 1.986,40
Sv-loon per maand met vakantiegeld​​€ 2.075,67

Voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs


Echtparen en ongehuwd samenwonenden

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​​€ 2.309,02
Sv-loon per maand met vakantiegeld​​€ 2.436,56

 ​Alleenstaanden en alleenstaande ouders

​​​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.830,76
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.920,03

Aanvraag voor een verblijfsvergunning om te werken

Als u in Nederland komt werken in loondienst, moet u het wettelijk minimumloon verdienen.

​Wettelijk minimumloon

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld

​€ 1.594,20

​​​​​​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.721,74

Er zijn andere inkomenseisen voor de verblijfsvergunningen:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer

Een zelfstandig ondernemer moet minimaal 70% van het wettelijk minimumloon gaan verdienen.

70% van het wettelijk minimumloon

Brutowinst per maand met vakantiegeld€ 1.205,22

Aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst voor specifieke beroepen kunst en cultuur

Beroep​

​​Sv-loon per maand

​Aanvoerder 2de violen, altviolen en contrabassen​€ 2.383
Eerste- of soloblazer, eerste harpist en eerste paukenist​​€ 2.383
Kernbegeleiding afdelingen cultuurwerkplaats​​€ 2.536
Ontwerper/vormgever (waaronder decor, kostuum, licht, geluid, video)​€ 1.921
Plaatsvervangend eerste concertmeester​€ 2.683
Regisseur​​€ 4.233
Solist muziek/opera​​€ 4.000
Solocellist€ 3.017​
Technische (project)specialist cultuurwerkplaats​​€ 2.118
Zanger/musical artiest​​€ 2.971
Acteur​€ 4.233
Artistiek (adjunct) directeur dans/musical/cultuurwerkplaats​€ 2.987
Artistiek leider of artistiek adviseur muziek/opera​​€ 4.020
Artistiek projectcoördinator cultuurwerkplaats ​€ 2.118
Choreograaf​€ 3.200
Danser/musical artiest​€ 2.039
Dirigent​€ 4.000
Eerste concertmeester​€ 4.077

Aanvraag verblijfsvergunning actieprogramma van de Europese Unie

Als u komt werken in het kader van een actieprogramma van de Europese Unie moet u een inkomen hebben van minimaal 50% van het minimumloon.

​50% wettelijk minimumloon

​​​​​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 797,10
​​​​​​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 860,87

U mag naast uw stagevergoeding ook eigen inkomen meerekenen. Eigen inkomen is bijvoorbeeld ook een beurs. 

Aanvraag voor een verblijfsvergunning kennismigrant en Europese blauwe kaart

De IND telt de onkostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee bij de berekening van het bruto maandloon als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:  

 • De vergoedingen en toeslagen zijn contractueel vastgelegd.
 • De vergoedingen en toeslagen worden elke maand giraal overgemaakt naar een bankrekening die op naam is gesteld van de vreemdeling.

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee voor de berekening van het bruto maandloon:

 • De waarde van in natura uitgekeerd loon.
 • Onzekere, niet vaste, loonbestanddelen (bijvoorbeeld overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen).
 • Vakantietoeslag.

Salariscriteria

​Kennismigrant 30 jaar of ouder​€ 4.404 bruto per maand
​Kennismigrant jonger dan 30 jaar ​€ 3.229 bruto per maand
​Kennismigrant aansluitend op zoekjaar hoogopgeleiden, of zonder vergunning zoekjaar hoogopgeleiden direct binnen 3 jaar na afstuderen of verrichten van wetenschappelijk onderzoek*​€ 2.314 bruto per maand
​Houders EU Blue Card​€ 5.160 bruto per maand

* Dit lage normbedrag geldt ook als uw werkgever een verblijfsvergunning kennismigrant voor u aanvraagt en u aan de voorwaarden voldoet voor het zoekjaar hoogopgeleiden (werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek), maar u niet eerder op basis van dezelfde studie of hetzelfde wetenschappelijk onderzoek een verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden hebt gehad.
Hebt u eerder een verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden gehad, maar is tijdens of aansluitend op dit zoekjaar geen verblijfsvergunning kennismigrant voor u aangevraagd? Het lage normbedrag geldt voor u niet. In dat geval moet u, afhankelijk van uw leeftijd, een inkomen verdienen dat minimaal gelijk is aan het normbedrag voor kennismigranten 30 jaar of ouder of kennismigranten jonger dan 30 jaar.

Wilt u weten aan welk normbedrag uw kennismigrant moet voldoen? Check het in deze tabel.

Aanvraag voor verblijfsvergunning als onderzoeker, arts in opleiding of gastdocent

Onderzoekers, artsen in opleiding en gastdocenten moeten 70% van het wettelijk minimumloon verdienen. Dit geldt ook als de onderzoeker, arts in opleiding of gastdocent een verblijfsvergunning als kennismigrant werkt en voor onderzoekers in de zin van de richtlijn (EU) 2016/801.

70% van het wettelijk minimumloon

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.115,94
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.205,22

Aanvraag voor een verblijfsvergunning au pair en uitwisseling

Het gastgezin moet minimaal het wettelijk minimumloon verdienen voor hun gezinssituatie aangevuld met 50% van het minimumloon voor echtparen en ongehuwd samenwonenden. De totale inkomenseis wordt dan:

​Gastgezin bestaat uit echtpaar/ongehuwd samenwonenden ​

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 2.391,30
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 2.582,61

Gastgezin bestaat uit alleenstaande ouder

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​​​€ 1.913,04
Sv-loon per maand met vakantiegeld​​€ 2.066,08

Garantstellen voor een aanvrager van een visum kort verblijf

De persoon die garant staat voor uw verblijf moet minimaal het minimumloon verdienen.

Echtparen en ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.594,20
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.721,74

Aanvraag voor andere verblijfdoelen en verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Echtparen en ongehuwd samenwonenden

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.594,20
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.721,74

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.115,94
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.205,21

Aanvraag voor verblijfsvergunning medische behandeling

U moet minimaal het bedrag verdienen voor uw situatie zoals beschreven bij Andere verblijfsdoelen en onbepaalde tijd.

Betaalt een persoon in Nederland uw verblijf voor medische behandeling?

Deze persoon moet voldoende inkomen hebben voor de eigen gezinssituatie aangevuld met één van deze bedragen:

 • 90% van het wettelijk minimumloon als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent.
 • 100% van het wettelijk minimumloon als u met uw echtgenoot of partner en eventueel kinderen naar Nederland komt.

Gezinssituatie financier: echtpaar of ongehuwd samenwonend
Gezinssituatie vreemdeling: alleenstaand of alleenstaande ouder

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 3.028,98
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 3.271,31

Gezinssituatie financier: echtpaar of ongehuwd samenwonend
Gezinssituatie vreemdeling: echtpaar of ongehuwd samenwonend

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 3.188,40
Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 3.443,48

Gezinssituatie financier: alleenstaand of alleenstaande ouder
Gezinssituatie vreemdeling: echtpaar of ongehuwd samenwonend

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 2.710,14
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 2.926,95

Gezinssituatie financier: alleenstaand of alleenstaande ouder
Gezinssituatie vreemdeling: alleenstaande of alleenstaande ouder

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 2.550,72
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 2.754,78

Zelfstandig en duurzaam inkomen per inkomenssoort

Er zijn verschillende bronnen van zelfstandig inkomen. Het inkomen is alleen zelfstandig als de arbeid volgens de wet is toegestaan. Wanneer het inkomen duurzaam is, hangt af van het soort inkomen.

Inkomen uit werk in loondienst

Inkomen uit werk in loondienst is zelfstandig als de werknemer hierover belastingen en premies betaalt. De IND rekent met het sv-loon. Dit is het loon waarover de premies voor de sociale verzekeringen worden berekend. Het sv-loon staat op uw loonstrook. Dit wordt soms ook loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) of loon voor loonheffing (fiscaal loon) genoemd.

Krijgt u per 4 weken uw loon betaald? U kunt het loon omrekenen naar een maandbedrag: (brutoloon per 4 weken x 13) / 12 = maandloon.

U mag toeslagen (bijvoorbeeld gevarentoeslag) en vergoedingen (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding) meerekenen bij het inkomen. De toeslagen en vergoedingen moeten wel in het arbeidscontract staan. En u betaalt belastingen en premies over deze toeslagen en vergoedingen.

Wanneer is het inkomen duurzaam? Als u het inkomen nog 12 maanden krijgt op de datum dat de IND uw aanvraag ontvangt. Bijvoorbeeld een contract voor onbepaalde tijd of een tijdelijk contract dat nog minimaal 12 maanden loopt. Een proeftijd telt mee. Bijvoorbeeld, u hebt een jaarcontract met een proeftijd van 1 maand. Uw inkomen is dan duurzaam.

Blijft u korter dan 1 jaar in Nederland? Dan moet u voldoende inkomen hebben voor de periode die u in Nederland woont. Bijvoorbeeld: u komt 6 maanden naar Nederland. U moet dan voor deze 6 maanden inkomen hebben.

Werk in loondienst via uitzendbureau, als oproepkracht of met een nul-urencontract

Werkt u via een uitzendbureau? Als oproepkracht? Hebt u een nul-urencontract? Of is uw contract nog geldig voor minder dan 12 maanden? Uw inkomen is duurzaam als u in de 3 jaar voor de aanvraag ieder jaar voldoende inkomen had. En als u nu nog steeds voldoende inkomen hebt.

U mag in die 3 jaar korte periodes werkloos zijn geweest. Maar in totaal niet meer dan 26 weken. U moet in de periodes van werkloosheid wel zelfstandig inkomen hebben gehad. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering. Bent u een langere periode ziek geweest? De uitkering Ziektewet is ook zelfstandig inkomen. De werkloosheidsuitkering en ziektewetuitkering tellen alleen mee als het bedrag van de uitkering gelijk was aan de inkomenseis. U mag geen bijstandsuitkering hebben ontvangen.

Doet u een aanvraag voor verblijf bij een familie- of gezinslid? Het inkomen is duurzaam als uw referent (het familie- of gezinslid bij wie u verblijf vraagt) in de 12 maanden voor de aanvraag voldoende inkomen had. Verder is het inkomen van uw referent op het moment van de aanvraag nog minimaal 6 maanden beschikbaar. Hebt u in het jaar voor de aanvraag een werkloosheidsuitkering (WW) of een uitkering Ziektewet (ZW) ontvangen? Dan telt het inkomen uit WW of ZW niet mee en is uw inkomen dus niet duurzaam.

Onregelmatige inkomsten en loon in natura

Hebt u onregelmatige inkomsten of loon in natura? Deze inkomsten zijn duurzaam als u deze structureel ontvangt. Structureel betekent dat u deze inkomsten in de 12 maanden voor de datum van de aanvraag minimaal 11 keer hebt ontvangen. Het laagste maandelijkse bedrag wordt opgeteld bij uw regelmatige inkomen.

Inkomen uit werk als zelfstandig ondernemer of freelancer

Inkomen uit werk als zelfstandig ondernemer of freelancer is zelfstandig als u hierover belastingen en premies betaalt. Om te kijken of u voldoet aan de inkomenseis neemt de IND uw gemiddelde inkomen per boekjaar. Dit gemiddelde inkomen moet voldoen aan de inkomenseis met vakantiegeld.

Het inkomen is alleen duurzaam als het aan deze voorwaarden voldoet:

 • Het inkomen wordt  al 1,5 jaar verdiend.
 • Het inkomen zal nog een jaar worden verdiend op de datum dat de IND de aanvraag ontvangt.

Om te beoordelen of het inkomen nog een jaar zal worden verdiend, kijkt de IND naar uw inkomsten (uit werk als zelfstandige) over de 1,5 jaar voorafgaand uw aanvraag. In de bijlage verklaring omtrent inkomen zelfstandig ondernemer leest u welke bewijsstukken u moet bijvoegen.

Doet u een aanvraag voor arbeid als zelfstandige? Uw inkomen wordt beoordeeld op de te verwachten winst die u zult maken met uw nieuwe onderneming.

Inkomen uit uitkering

Inkomen uit uitkeringen is alleen zelfstandig als de belastingen en premies zijn betaald. Eén van de volgende uitkeringen is in ieder geval zelfstandig inkomen:

 • werkloosheidsuitkering.
 • ziektewetuitkering.
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • AOW-uitkering.

Een bijstandsuitkering is niet een zelfstandig inkomen.

Het inkomen is duurzaam als u de uitkering nog minimaal 12 maanden gaat krijgen op de datum dat de IND de aanvraag ontvangt.

Wilt u garant staan voor iemand die naar Nederland komt met een visum kort verblijf? Informeer bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) of u garant kunt staan met uw uitkering en hoe u uw inkomen moet aantonen.

Inkomen uit eigen vermogen

Inkomen uit eigen vermogen is bijvoorbeeld:

 • dividend op aandelen of obligaties;
 • rente op spaargeld;
 • winst op beleggingen.

Dit inkomen is zelfstandig als de bron van het eigen vermogen niet wordt aangetast. Dit betekent  bijvoorbeeld dat het spaargeld niet minder wordt.

Tot 1 januari 2018 geldt: Het inkomen uit eigen vermogen is voldoende als 4% van het eigen vermogen, omgerekend per maand, minimaal gelijk is aan de inkomenseis. De IND kijkt naar het eigen vermogen dat is opgegeven aan de Belastingdienst in het jaar voor de aanvraag.

Vanaf 1 januari 2018 geldt: Het inkomen uit eigen vermogen is voldoende als het voordeel uit de grondslag voor sparen en beleggen minimaal gelijk is aan de inkomenseis. De IND kijkt naar het eigen vermogen dat is opgegeven aan de Belastingdienst in het jaar voor de aanvraag.

Het inkomen is alleen duurzaam als het voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Het inkomen al 1 jaar is ontvangen.
 • U krijgt het inkomen nog steeds op de datum dat de IND de aanvraag ontvangt.

Wilt u garant staan voor iemand die naar Nederland komt met een visum kort verblijf? Informeer bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) of u met uw eigen vermogen garant kunt staan en hoe u uw inkomen uit eigen vermogen kunt aantonen.

Samenvoegen inkomen

U mag inkomen uit verschillende bronnen samenvoegen om aan de inkomenseis te voldoen. De inkomens moeten wel allemaal zelfstandig en duurzaam zijn. U kunt bijvoorbeeld inkomen uit werk in loondienst en inkomen verdient als zelfstandige bij elkaar optellen.

Aantonen inkomen

Bij het aanvraagformulier zit een bijlage Bewijsstukken inkomen. In deze bijlage staat welke documenten u moet meesturen met uw aanvraag.

 

Sv-loon

​Het sv-loon is het sociale verzekeringsloon: het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt. Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon. Vaste onderdelen van het loon zijn vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en fiscale bijtelling van een auto van de zaak.

Het sv-loon staat op uw loonstrook. Soms wordt een andere term gebruikt, bijvoorbeeld loon voor loonheffing.

Kunt u op uw loonstrook uw sv-loon niet vinden? U kunt met uw DigiD inloggen bij Mijn UWV op www.uwv.nl en uw loongegevens bekijken.