• Home
  • Wanneer is mijn inkomen duurzaam?

Wanneer is mijn inkomen duurzaam?

De regels voor duurzaam inkomen verschillen met het soort inkomen dat u hebt. Op deze pagina leest u per inkomenssoort wanneer dit inkomen duurzaam is.

Inkomen uit werk in loondienst

Uw inkomen uit werk in loondienst is duurzaam als u het inkomen nog minimaal 12 maanden krijgt. U hebt bijvoorbeeld een contract voor onbepaalde tijd of een contract voor bepaalde tijd dat nog minimaal 12 maanden loopt.

Reken vanaf de dag dat de IND uw aanvraag ontvangt. Is uw inkomen op de dag dat de IND uw aanvraag ontvangt niet duurzaam? Dan kijkt de IND of uw inkomen duurzaam is op de datum van de beslissing. Of een datum tussen ontvangst van uw aanvraag en de beslissing op uw aanvraag. 

U hebt een contract voor bepaalde tijd dat korter dan 12 maanden geldig is. Of u hebt een flexibel contract.

Uw inkomen is dan duurzaam als uw huidige inkomen voldoet aan het normbedrag dat geldt voor uw aanvraag. En u in de laatste 3 jaar elk jaar een gemiddeld maandinkomen had van minimaal het normbedrag. U mag korte periodes van werkloosheid of ziekte meerekenen. Deze periodes mogen in totaal niet langer zijn dan 26 weken. U mag in die 3 jaar geen bijstandsuitkering of ander algemeen middel hebben ontvangen.

U doet een aanvraag voor een verblijfsvergunning verblijf bij een familielid

Doet u een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid? En is uw contract voor bepaalde tijd minder dan 12 maanden geldig? Dan is uw inkomen duurzaam als uw contract nog minimaal 6 maanden geldig is. En u verdiende in de 12 maanden voor uw aanvraag minimaal het normbedrag. U hoeft niet elke maand het normbedrag te hebben verdiend, maar over het hele jaar moet u genoeg inkomen hebben gehad: 12 x het normbedrag.

U mag in die 12 maanden geen werkloosheidsuitkering (WW) of ziektewetuitkering (ZW) hebben ontvangen. Ook mag u geen bijstandsuitkering of ander algemeen middel hebben ontvangen.

Hebt u wel een werkloosheids- of ziektewetuitkering ontvangen? Of hebt u een flexibel contract? Uw inkomen is dan duurzaam als uw huidige inkomen voldoet aan het normbedrag dat geldt voor uw aanvraag. En u in de laatste 3 jaar elk jaar een gemiddeld maandinkomen had van minimaal het normbedrag. U mag korte periodes van werkloosheid of ziekte meerekenen. Deze periodes mogen in totaal niet langer zijn dan 26 weken. U mag in die 3 jaar geen bijstandsuitkering of ander algemeen middel hebben ontvangen.

Uw verblijfsvergunning is korter dan 12 maanden geldig

U moet laten zien dat u uw inkomen ontvangt voor de tijd dat uw verblijfsvergunning geldig is.

Inkomen uit een eigen bedrijf

Uw inkomen uit een eigen bedrijf of als freelancer is duurzaam als het voldoet aan de volgende eisen:

  • U verdient het inkomen al 1,5 jaar (18 maanden).
  • U ontvangt vanaf de datum aanvraag nog minimaal 12 maanden voldoende inkomen. Reken vanaf de datum dat de IND uw aanvraag ontvangt.

U doet een aanvraag voor een verblijfsvergunning start-up of zelfstandig ondernemer

U moet bij de aanvraag laten zien dat u uw inkomen verdient voor de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning wanneer u die krijgt. Voor start-up en zelfstandig ondernemer is de verblijfsvergunning meestal 1 jaar geldig.

Inkomen uit een uitkering

Uw inkomen uit een uitkering is duurzaam als u de uitkering nog minimaal 12 maanden ontvangt. Reken vanaf de datum dat de IND uw aanvraag ontvangt.

Inkomen uit eigen vermogen

Inkomen uit eigen vermogen is duurzaam als het voldoet aan de volgende eisen:

  • U hebt het inkomen al 1 jaar ontvangen.
  • U krijgt het inkomen nog steeds op de datum dat de IND uw aanvraag ontvangt.

Het eigen vermogen zelf is geen inkomen, alleen de inkomsten die u krijgt uit het eigen vermogen. De bron van het eigen vermogen mag daarom niet worden aangetast. Dit betekent dat het eigen vermogen, bijvoorbeeld uw spaargeld, niet kleiner wordt.

Ander inkomen

Hebt u een ander inkomen? Neem dan contact op met de IND.


Wat is een flexibel contract?

Een flexibel contract is bijvoorbeeld een uitzendcontract, afroepcontract, oproepcontract, seizoenswerkcontract, nulurencontract of een contract met minimum-maximum aantal uren.