• Home
  • Hoe berekent de IND de hoogte van mijn inkomen?

Hoe berekent de IND de hoogte van mijn inkomen?

​Hoe de hoogte van uw inkomen wordt berekend, verschilt per soort inkomen. Op deze pagina leest u per type inkomen hoe de hoogte van uw inkomen wordt berekend.

Inkomen uit werk in loondienst

Om te bepalen of uw inkomen hoog genoeg is, vergelijkt de IND uw [sv-loon] met het normbedrag.

Het normbedrag is een maandbedrag

Krijgt u per 4 weken betaald? Bereken dan eerst uw maandinkomen.

  1. Bereken eerst uw jaarinkomen: uw sv-loon per 4 weken x 13.   
  2. Bereken daarna uw maandinkomen: uw jaarinkomen / 12.

Vakantiegeld

U mag uw vakantiegeld meerekenen als inkomen. Bij de normbedragen staan bedragen met vakantiegeld en zonder vakantiegeld.

Ontvangt u uw vakantiegeld 1 keer per jaar? Kijk dan naar het bedrag zonder vakantiegeld. Is uw inkomen dan te laag? Bereken dan uw inkomen met vakantiegeld. Vergelijk dit maandinkomen inclusief vakantiegeld met het normbedrag met vakantiegeld.

Ontvangt u elke maand een deel van uw vakantiegeld? Kijk dan naar het bedrag met vakantiegeld.

Onregelmatig inkomen of loon in natura

Onregelmatig inkomen is inkomen dat u ontvangt bovenop uw vaste salaris. Bijvoorbeeld omdat u een toeslag voor onregelmatige uren of ploegendiensten, gevarentoeslag of overuren krijgt uitbetaald. Of als u loon in natura ontvangt. U mag deze onregelmatige inkomsten meereken als u deze structureel ontvangt. Structureel betekent minimaal 11 keer in de 12 maanden voor de aanvraag van de verblijfsvergunning.

Is uw inkomen onregelmatig? Dan kijkt de IND naar uw inkomen van de laatste 12 maanden voor de aanvraag. Uw inkomen is voldoende als u minimaal 11 keer ten minste het normbedrag hebt verdiend.

Inkomen uit een eigen bedrijf of als freelancer

De IND kijkt naar uw gemiddelde winst per boekjaar. De IND zal u bij de aanvraag altijd vragen om de winstgegevens te sturen van het lopende boekjaar, het laatste afgesloten boekjaar en het voorlaatste afgesloten boekjaar. Maar uw inkomen is voldoende als ieder boekjaar van de laatste 18 maanden voor de aanvraag uw gemiddelde winst per maand  minimaal gelijk was aan het normbedrag met vakantiegeld.

In de bijlage Verklaring omtrent inkomen zelfstandig ondernemer kunt u zien welke informatie u moet meesturen met de aanvraag. U vult deze verklaring samen in met uw accountant of administrateur.

Inkomen uit uitkering

De IND vergelijkt het [sv-loon] van uw uitkering met het normbedrag. De hoogte van uw uitkering moet minimaal gelijk zijn aan het normbedrag.

Inkomen uit eigen vermogen

De IND kijkt naar het eigen vermogen dat u hebt opgegeven aan de Belastingdienst in het jaar voor uw aanvraag. Bijvoorbeeld, u doet uw aanvraag in 2018. De IND kijkt naar het eigen vermogen dat u hebt opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting over 2017.

Voor de berekening van de hoogte van uw inkomen uit eigen vermogen kijkt de IND naar het voordeel uit de grondslag voor sparen en beleggen. Deze hebt u berekend bij uw belastingaangifte. U rekent het voordeel uit de grondslag om naar een maandbedrag. Dit maandbedrag moet minimaal gelijk zijn aan het normbedrag met vakantiegeld.


Uw inkomen met vakantiegeld berekenen.

  1. Bereken uw vakantiegeld: uw maandinkomen x 8 /100.
  2. Tel uw vakantiegeld op bij uw maandinkomen: uw maandinkomen + uw vakantiegeld.

Ontvangt u meer dan 8% vakantiegeld? Reken dan met het percentage dat u ontvangt. Bijvoorbeeld: u ontvangt 9% vakantiegeld. In stap 1 maakt u dan de volgende berekening: uw maandinkomen x 9 / 100.