• Home
  • Vreemdelingen Identiteitsbewijs (Type W en W2)

Vreemdelingen Identiteitsbewijs (Type W en W2)

Het Vreemdelingen Identiteitsbewijs is een vreemdelingendocument. En de nieuwe naam voor W-document. Lees wat een Vreemdelingen Identiteitsbewijs is, welke soorten er zijn en hoe u een aanvraag doet.

Wat is een Vreemdelingen Identiteitsbewijs (VI)?

Het VI is een geldig bewijs van identiteit en nationaliteit voor vreemdelingen. Een VI is geen verblijfsvergunning en u kunt er ook niet mee reizen naar het buitenland.

Met een VI kunt u het volgende laten zien:

  • U wacht op een beslissing na de aanvraag voor een verblijfsvergunning. Of een andere aanvraag om (tijdelijk) in Nederland te mogen wonen. 
  • U hebt rechtmatig verblijf en mag dus in Nederland zijn.

Er zijn 2 types VI: type W en W2. Asielzoekers kunnen een VI type W krijgen. Vraagt u verblijf aan om een andere reden? Dan kunt u in sommige gevallen een VI type W2 krijgen. Bekijk hoe een VI eruit ziet op onze website over vreemdelingendocumenten.

Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W

Vraagt u voor de eerste keer asiel aan? En mag u de beslissing op de aanvraag afwachten in Nederland? De IND maakt automatisch een VI aan na uw interview. U hoeft geen aanvraag te doen.

Aanvraag VI type W

Het hangt van uw situatie af of u een online aanvraag doet of een schriftelijke aanvraag per post. U kunt een VI type W aanvragen in de volgende situaties:

  • U wacht op een beslissing op een eerste asielaanvraag en uw VI type W is nu niet meer geldig. U kunt alleen een schriftelijke aanvraag per post doen voor een nieuw VI type W.
  • U wacht op een beslissing op een aanvraag voor verlenging van een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Of op een beslissing voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd. En uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verloopt. U kunt een online aanvraag of een schriftelijke aanvraag per post doen.
  • U wacht op een uitspraak van de rechter in beroep. Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd of voor verlenging is afgewezen. U kunt alleen een schriftelijke aanvraag per post doen.

Online aanvraagLogo DigiD

Of gebruik het schriftelijk formulier Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument, of aanvraag Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W of W2 (6010).

U krijgt een brief van de IND als u het VI op afspraak kunt ophalen bij een IND-loket. Hebt u een eerste asielaanvraag gedaan? En hebt u na een paar weken nog geen brief over uw VI gehad? In dat geval kunt u bellen naar de IND: 088 043 0430.

Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2

In sommige gevallen kunt u een VI type W2 aanvragen als u aan de 3 voorwaarden hierna voldoet. U hebt rechtmatig verblijf in Nederland om een andere reden dan asiel. U hebt geen geldig paspoort. En u krijgt geen geld van de Nederlandse overheid om van te leven en wonen.

Aanvraag VI type W2

Een aanvraag voor een VI type W2 kan alleen schriftelijk per post. U kunt een VI type W2 aanvragen in de volgende situaties:

  • U hebt uitstel van vertrek uit Nederland gekregen omdat u ziek bent en niet kunt reizen.
  • U bent slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel.
  • U wacht op een beslissing op een aanvraag voor een verblijfsvergunning om een andere reden dan asiel. Bijvoorbeeld voor medische behandeling of omdat u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten.
  • Uw VI type W2 is nu niet meer geldig. En u hebt nog steeds rechtmatig verblijf in Nederland.

Gebruik het schriftelijk formulier Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument, of aanvraag Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W of W2 (6010).

U krijgt een brief van de IND als u het VI op afspraak kunt ophalen bij een IND-loket. U krijgt ook een inlegvel met een verblijfsaantekening als u het W2-document ophaalt. Op de verblijfsaantekening staat tot welke datum u in Nederland mag blijven en of u mag werken.

VI kwijt, gestolen, beschadigd of verkeerde gegevens

Is uw Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W of W2 verloren, gestolen, beschadigd of kloppen de gegevens niet? Dan kunt u een nieuw VI aanvragen. Ga voor meer informatie naar Verblijfsdocument beschadigd, kwijt, gestolen of wijzigen gegevens