• Home
 • Vreemdelingen Identiteitsbewijs (Type W en W2)

Vreemdelingen Identiteitsbewijs (Type W en W2)

‚ÄčOp deze pagina leest u wat een Vreemdelingen Identiteitsbewijs is en welke soorten er zijn. U leest ook op welke manieren u een Vreemdelingen Identiteitsbewijs krijgt of aanvraagt.

Een Vreemdelingen Identiteitsbewijs (VI) is een vreemdelingendocument. De oude naam van een VI is een W-document. Bezoek onze andere website en bekijk hoe een VI eruitziet: www.vreemdelingendocumenten.nl

Met een VI kunt u het volgende laten zien:

 • U hebt een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning. Of een andere aanvraag om (tijdelijk) in Nederland te mogen wonen. En u wacht op een beslissing;
 • U mag in Nederland zijn;
 • Uw identiteit en nationaliteit. Het VI is dus een geldig identiteitsbewijs.

Een VI is geen verblijfsvergunning en u kunt er ook niet mee reizen naar het buitenland.

Soorten Vreemdelingen Identiteitsbewijs: type W en W2

 • U krijgt een VI type W als u voor de eerste keer asiel aanvraagt.
 • Bent u geen asielzoeker maar vraagt u om een andere reden een verblijfsvergunning aan? En hebt u geen geldig paspoort? Dan kunt u in een paar gevallen een VI type W2 krijgen.

Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W

In deze 5 gevallen kunt u een VI krijgen:

 • U vraagt voor de eerste keer asiel aan;
 • U doet een aanvraag om verlenging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.
 • U doet een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd.
 • U bent in beroep gegaan tegen de afwijzing van uw asielaanvraag. Nu wacht u op een uitspraak van de rechter. De afwijzing gaat om uw aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd. Of om uw aanvraag om verlenging van uw asielvergunning.
 • U doet een aanvraag om uw verblijfsvergunning asiel bepaalde of asiel onbepaalde tijd te vervangen. Uw verblijfsdocument is namelijk beschadigd of kwijt door verlies of diefstal. Of de gegevens die erop staan kloppen niet.

Aanvraag Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W

Hieronder staat in welke situatie u een VI kunt krijgen. En ook hoe u een VI aanvraagt als dat nodig is.

Eerste asielaanvraag

Er wordt automatisch een VI aangemaakt. Dit gebeurt na het gesprek met de IND en als u de beslissing op uw asielaanvraag in Nederland mag afwachten. Een aanvraag is dus niet nodig.

 • U krijgt een brief van de IND als u het VI kunt ophalen bij een IND-loket. Als u een IND-loket wilt bezoeken maakt u eerst online een afspraak. Hebt u na een paar weken nog geen brief ontvangen voor uw Vreemdelingen Identiteitsbewijs? Bel dan de IND: 088 043 0430.
 • Is uw VI niet meer geldig en wacht u nog op een beslissing op uw eerste asielaanvraag?

Hebt u een asielvergunning en hebt u een aanvraag gedaan voor verlenging of een asielvergunning voor onbepaalde tijd? Dan kunt u alleen een online of schriftelijke aanvraag voor een VI doen. Hieronder leest u hoe.

Aanvraag verlenging asiel of asiel onbepaalde tijd gedaan

Uw verblijfsvergunning van nu verloopt en u hebt op tijd een aanvraag gedaan. Als u nog wacht op een beslissing dan kunt u schriftelijk of online een aanvraag doen voor een VI type W .

Online aanvraagLogo DigiD

Beroep tegen afwijzing asielaanvraag

De IND heeft uw aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd afgewezen. Of uw aanvraag om verlenging van uw asielvergunning is afgewezen. U kunt alleen een schriftelijke aanvraag voor een VI doen. Gebruik het aanvraagformulier vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument (6010).

Vreemdelingen Identiteitsbewijs beschadigd of kwijt door verlies of diefstal

U kunt alleen bij de IND een schriftelijke aanvraag voor een VI doen. Gebruik het aanvraagformulier vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument (6010).

Aangifte bij politie

U moet eerst aangifte doen bij de politie. Geef hierbij duidelijk aan dat u aangifte doet van verlies of diefstal van een door de IND afgegeven vreemdelingendocument. Het proces-verbaal van de aangifte stuurt u mee met uw aanvraag. 

Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2

Hieronder staat in welke gevallen u een VI type W2 kunt aanvragen. Dit kan alleen schriftelijk en er gelden voorwaarden.

 • U hebt uitstel van vertrek gekregen omdat u ziek bent en niet kunt reizen.
 • U bent slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel.
 • U hebt eerder asiel aangevraagd. Nu hebt u een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning om een andere reden. Bijvoorbeeld voor medische behandeling of omdat u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten. Andere redenen zijn ook mogelijk.

Aanvraag Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2

U kunt alleen een schriftelijke aanvraag voor een VI doen. Gebruik het aanvraagformulier vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument (6010).

 • U krijgt een brief van de IND wanneer u het VI kunt ophalen bij een IND-loket. Als u een IND-loket wilt bezoeken maakt u eerst online een afspraak.
 • U krijgt bij het W2-document ook een inlegvel met een verblijfsaantekening (VAA). Op de verblijfsaantekening staat tot welke datum u in Nederland mag blijven en of u mag werken.

Voorwaarden aanvraag Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2

 • U hebt geen geldig paspoort.
 • U mag de aanvraag in Nederland afwachten.
 • U krijgt van de Nederlandse overheid geen geld om van te leven en wonen.